หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    About us ( เกี่ยวกับเรา )
     
เกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นมาของกิจการ
เกี่ยวกับนักออกแบบ
ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
ทำวิจัยกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ
สัมภาษณ์ในนิตยสาร แก้จน
สัมภาษณ์ใน คม ชัด ลึก Sky Train
รางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้
chiangmai Night Safari

สัมภาษณ์ในรายการฮวงจุ้ยดีดี


• สมุดบันทึก ( Notebook )
 
ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร Hub ในเครือปูนซิเมนต์ไทย
หน้า 28 - 29 ฉบับ ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2548

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 


คอลัมภ์ Trick & treat
เรื่อง :
จักรพงศ์ บุญโยม
ภาพ :
e-fengshuidesign.com


บทความ ( ฉบับสมบูรณ์ )
--------------------------------------------------------------------

ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์ในการติดต่อสื่อสารกัน มีการใช้สัญลักษณ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์
ที่มีความหมาย ในทางวัฒนธรรมในสังคมของตน ซึ่งแสดงออกถึงอุดมการณ์ และแรงบันดาลใจส่วนตัว ชาวจีน
ก็ใช้สัญลักษณ์และ เครื่องหมายมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกัน สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของชาวจีน
อาจมีพื้นฐานอยู่บนลวดลายดอกไม้ รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ ศาสนา และอื่นๆ

ชาวจีนมีปรัชญาการมองโลกที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธลัทธิเต๋า โดยเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
โดยมีด้าน ตรงข้ามที่ผสมผสานกันอย่างสมดุล สัญลักษณ์หยินหยาง ออกแบบตามความเชื่อเรื่องกำเนิดของจักรวาล
เป็นมวลที่อัดแน่น และระเบิดออกเป็นจักรวาลหมุนวนไปทางขวา โดยมีด้านตรงข้าม อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ฟูซี
จักรพรรดิ์ในตำนานจีนโบราณ (2852 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) เป็นผู้กล่าวถึง หยิน และ หยาง ไว้ในคัมภีร์อี้จิง ว่า
จักรวาล ธรรมชาติ สรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หยินและหยางเป็นต้นเหตุแห่งสรรพสิ่ง

ตัวเลขประกอบเครื่องหมาย ตรีลักษณ์ทั้งแปด ซึ่งเชื่อกันจักรพรรดิ์ฟูซีเป็นผู้คิดค้น เป็นหนึ่งในบรรดาสัญลักษณ์
ดั้งเดิมสองสามสัญลักษณ์แรกๆที่พวกหมอดูใช้กัน สัญลักษณ์นี้ เป็นLOGOสำหรับการพยากรณ์ ซึ่งได้รับการเรียก
ขานว่า เหอถู กอปรด้วยจุดต่างๆ ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรีลักษณ์ แปดเหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศ
แนวความคิดเรื่องทิศทั้งแปดนี้ มาจากความเชื่อเรื่องจักรวาล เรื่องดวงดาวบนฟ้าว่า เคลื่อนที่ตามกฎหรือตัวเลข
ที่แน่นอน สวรรค์ โลก มนุษย์ ธรรมชาติย่อมมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เชื่อกันว่าธรรมชาติกำหนดทิศ ฟ้าดิน
กำหนดคุณสมบัติของทิศ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหยินและหยาง และเขียนออกเป็นสัญลักษณ์ คือ หยางแทน
ด้วยเส้นเต็มเส้นหนึ่ง( ) หยินแทนด้วยเส้นประ (- -) สองเส้นเมื่อนำมาประกบกัน (หยินและหยาง) จะกลายเป็น
รูปสามเหลี่ยม แต่ละทิศจะมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูป ครบ 8 ทิศ จะมีสามเหลี่ยมเรียงต่อกัน 8 รูปพอดี ซึ่งมีความหมายว่า
ธรรมชาติกำเนิดทิศ ฟ้าดินกำหนดคุณสมบัติของทิศ เส้นเต็มและเส้นประที่แสดงในรูปสามเหลี่ยม คือ ความเกี่ยว
พันกันของธรรมชาติและชะตาชีวิตของคน เป็นการเชื่อมโยงจักรวาล เข้ากับชะตาชีวิตของมนุษย์ แสดงถึง
เครื่องหมายแห่งพลังอำนาจอันเข้มแข็ง ต่อมามีการนำมา ดัดแปลงกลายเป็น เป็นเครื่องลางป้องกันอิทธิพล
และความชั่วร้ายต่างๆ เรียกว่า ยันต์ปากัว

ชาวจีนเชื่อว่าสรรพสิ่งต่างๆเกิดจาก 5 ธาตุ ซึ่งธาตุทั้ง 5 ก่อกำเนิดและทำลายซึ่งกันและกัน เริ่มจากธาตุทอง
สัญลักษณ์ทรงกลมสีขาว (ประจำทิศตะวันตก) ก่อกำเนิดธาตุน้ำ สัญลักษณ์รูปคลื่นและหกเหลี่ยมสีดำ หรือน้ำเงิน
(ประจำทิศเหนือ) น้ำก่อกำเนิดธาตุไม้ สัญลักษณ์รูปแท่งสีเขียว (ประจำทิศตะวันออก) ไม้ก่อกำเนิดธาตุไฟ
สัญลักษณ์ สามเหลี่ยมสีแดง (ประจำทิศใต้)ไฟก่อกำเนิด ธาตุดิน สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสีเหลือง
ดิน(ประจำทิศกลาง) และก่อกำเนิดธาตุทอง เป็นวงจร ตามลำดับ ( หมายเหตุ ความสัมพันธ์ของธาตุและทิศ
มาจากการกำหนดตามทฤษฏี ทิศทั้ง 8 ของหลักฮวงจุ้ย แสดงว่าผู้ที่มีธาตุต่างกันอยู่ทิศเดียวกันจะส่งผลไม่เหมือนกัน
และธาตุปะทะหรือทำลายกันก็จะเป็นธาตุที่จับคู่นอกเหนือจากนี้ แต่ละธาตุก็มีสัญลักษณ์และสีต่างกันไป ดังนี้การที่
จะทราบว่าใครเกิดธาตุอะไร ต้องทำการตรวจธาตุประจำตัว ตามหลักของดวงจีน จึงจะทราบว่าควรนำธาตุอะไรมา
ส่งเสริมหรือมาปะทะกับธาตุประจำตัวเพื่อปรับให้ธาตุประจำตัวนั้นเกิดความสมดุลตามหลักของฮวงจุ้ย หลักการนี้
ฮวงจุ้ยนำมาใช้กับการออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบเครื่องหมายการค้าโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจเช็คธาตุเจ้าของกิจการ ต้องทำการตรวจอย่างละเอียดโดยกำหนดจาก วัน / เดือน / ปี / เวลาเกิด

2. รวมสัญลักษณ์กับธาตุ โดยตรวจเช็คจากการหาธาตุสำคัญว่าเจ้าของกิจการ เป็นคนธาตุแข็งหรืออ่อน ต้องนำ
ธาตุอะไรมาร่วมจึงจะเกิดความสมดุลย์ เช่น เจ้าของกิจการธาตุดิน ตรวจเช็คแล้วธาตุสำคัญคือธาตุไฟ แสดงว่า
เจ้าของกิจการเป็นคนธาตุอ่อนจึงต้องการธาตุกำเนิดดิน คือไฟมาผสมเพื่อเพิ่มกำลัง ตามวงจรกำเนิด 5 ธาตุ
จึงเกิดความสมดุล เป็นต้น

3. ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ของธาตุทั้งสองเป็นเกณฑ์

4. กำหนดมาตรวัดฮวงจุ้ยสำหรับเครื่องหมายการค้า และ ป้ายกิจการ
ในฮวงจุ้ยจะมีมาตรวัดที่เป็นมงคลโดยอาศัยตัวเลขที่เป็นลักษณะของธาตุทั้ง 2 หน่วยวัดที่มีค่าเป็น เลขคู่คือ
หยินและคี่ คือ หยาง หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร เช่น กว้าง 16 ซม.เป็นอิน ยาว 17 ซม.เป็นหยาง เนื่องจากยุคสมัย
เปลี่ยนไปกิจการค้าก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ไม่เหมือนสมัยก่อน จึงต้องมีการนำทฤษฎีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ร่วมด้วย
คือการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ (brand) ซึ่งเครื่องหมายการค้า
เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการร่วมกับการออกแบบเพื่อให้งานออกแบบสื่อสารได้ตรงกลุ่ม
ลูกค้ามากขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ดังนี้

1.วิเคราะห์การออกแบบตามลักษณะของกิจการ
2.วิเคราะห์ตามจุดเด่นของกิจการ
3.วิเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจการ
4. วิเคราะห์ตามแนวคิด ปรัชญาของกิจการ

เมื่อนำเอาหลักการทั้งหมดที่ว่ามาข้างต้นมาออกแบบ LOGO หรือ Brand แล้ว จึงจะถือว่าการออกแบบนี้ได้นำศาสตร์
โบราณมาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่อย่างสอดคล้องและกลมกลืนอย่างครบถ้วนขบวนความ LOGO ตามหลักฮวงจุ้ยจึง
สะท้อนถึงแนวคิดเรื่องความสมดุล คือให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล และยังสอดแทรกหลักคุณธรรม
เพื่อเตือนสติให้กระทำดี ด้วยธาตุทั้ง 5 แทนคุณธรรม 5 อย่าง คือ ทอง แทน ความกตัญญู น้ำแทนปัญญาธรรม
ไม้แทนเมตตาธรรม ดินแทน ซื่อสัตย์ ไฟแทน จริยธรรม เมื่อมีคุณธรรมก็จะเจริญรุ่งเรือง นั่นเอง

1111111111111111111111111111111111  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.