หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Portfolio ( ผลงานของเรา )
    chiangmainightsafari
รางวัลการออกแบบ
I
Design Awards
 
รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่
 
  CONCEPT l แนวคิดในการออกแบบ
...........................................................
ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และสัญลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำเอาลักษณะเด่น
ของช้างมาทำการออกแบบ ตราสัญลักษณ์สวนสัตว์
กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากรูปด้านบนเป็นสัญลักษณ์ของช้าง 2 เชือก
ไขว้งากันแทนสัญลักษณ์ของกาแล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่

จากรูปโดยภาพรวมทั้งหมดเป็นรูปหน้าตรงของ
ช้างที่กำลังมองตรงไปข้างหน้า แทนความหมายของสัตว์
ที่ดำรงชีวิตในเวลากลางคืน

อักษรเป็นลักษณะของตัวหนังสือล้านนาประยุกต์
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์
ของทางภาคเหนือ

สีดำ แทนความหมายของเวลากลางคืน สีเขียว
แทนความหมายของสิ่งมีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์


Design by : จักรพงศ์ บุญโยม
http://www.e-fengshuidesign.com
     
ขั้นตอนการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ขั้นตอนคัดเลือกรอบแรก
......คัดเลือก 5 แบบจาก 138 แบบ
 
ผู้ออกแบบเข้าพบคณะกรรมการ
  ......ผู้ออกแบบอธิบายงานเพิ่มเติม
     
ป้ายโครงการ บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่.......................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
บรรยากาศภายในโครงการ....................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
website : http://www.chiangmainightsafari.com ....................................................
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.

อี-เฟิ่งสุ่ยดีไซน์ : ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย