หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    About us ( เกี่ยวกับเรา )
     
เกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นมาของกิจการ
ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
ทำวิจัยกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ
สัมภาษณ์ในนิตยสาร แก้จน
สัมภาษณ์ใน คม ชัด ลึก Sky Train
ลงในนิตยสาร Hub

• สมุดบันทึก ( Notebook )
1111111111111111111111111111111111
 

เกี่ยวกับนักออกแบบ


นักออกแบบ
: จักรพงศ์  บุญโยม
:
Mr.Jakkapong    Boonyome
การศึกษา

:
ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์
   ( สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ).มหาวิทยาลัยรังสิต

: ปริญญาโทสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
    ( Media Arts & Design ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:
งานวิจัย ทัศนคติต่อออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
   ในสถานะการธุรกิจร่วมสมัยในประเทศไทย
...

:
Attitude Towards Fengshui Laws Graphic Design in Contemporary Business in Thailand
   
     
1111111111111111111111111111111111    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.