หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    About us ( เกี่ยวกับเรา )
     

เกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นมาของกิจการ
เกี่ยวกับนักออกแบบ
ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
ทำวิจัยกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ
สัมภาษณ์ในนิตยสาร แก้จน
ลงในนิตยสาร Hub
รางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้
chiangmai Night Safari

สัมภาษณ์ในรายการฮวงจุ้ยดีดี

• สมุดบันทึก ( Notebook )

 
ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก Sky Train
หน้า 1 ฉบับ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548

------------------------------------------------------------------------------------

บทสัมภาษณ์ ( ฉบับสมบูรณ์ )
-----------------------------------------------------------------------

1.ความสำคัญเรื่องฮวงจุ้ย ตามความเชื่อของคุณจักรพงศ์
- ฮวงจุ้ยสะท้อนแนวคิดเรื่องความสมดุล สอนให้มนุษย์ใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ หากว่าเกิด
ไม่สมดุลขึ้นจะทำอย่างไร จึงได้มีวิชาฮวงจุ้ยเพื่อปรับแก้ไขให้สมดุลขึ้นตามความเชื่อของชาวจีนนั่นเอง
เป็นการอธิบายให้เห็นภาพกว้างๆ ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

2.ทำไมงานออกแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้า เว็บไซท์ ต่างๆ จึงควรมีหลักฮวงจุ้ย
- ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของความเชื่อ เหมือนๆ กับเรานับถือศาสนา เราเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ งานกราฟิก
เป็นเรื่องของหลักทางสุนทรียศาสตร์ หากว่าเราออกแบบไม่ดี มันส่งผลต่อผู้พบเห็นทางด้านจิตใจเช่นกัน
หลักฮวงจุ้ยเหมือนเป็นสิ่งที่เสริมความเชื่อมั่นกับผู้ที่มีความเชื่อ แน่นอนว่าย่อมทำให้ส่งผลต่อต่อจิตใจ
อีกทั้งฮวงจุ้ยยังสอดแทรกคุณธรรมเอาไว้ให้นำไปปฏิบัติ จึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นการอธิบาย
ให้เห็นเป็นรูปธรรม หากอธิบายในเชิงฮวงจุ้ยจะเป็นสิ่งที่เชื่อได้ยากในบรรทัดฐานของวิทยาศาสตร์
เพราะฮวงจุ้ยมองโลกในหลายมิติ

3. ผู้ทำงานออกแบบควรมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยหรือไม
แน่นอนครับผู้ที่ออกแบบควรมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักฮวงจุ้ย
จึงจะสามารถออกแบบได้ถูกต้อง

4.ฮวงจุ้ยสำหรับงานออกแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้า เว็บไซท์กับ ฮวงจุ้ยบ้าน มีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร

หลักพิจารณาจะเหมือนกัน เพียงแต่ว่าฮวงจุ้ยบ้านจะมีรายละเอียดที่มากกว่ามีข้อพิจารณาที่มากกว่าซึ่งต้อง
คำนึงถึงพื้นที่ตั้งและสภาพแวดล้อม ส่วนฮวงจุ้ยสำหรับงานออกแบบกราฟิกจะพิจารณาที่ตัวชิ้นงานเป็นสำคัญ

5.วิธีดีไซน์สไตล์ฮวงจุ้ยต้องคำนึงอะไรบ้าง ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเจ้าของกิจการด้วยหรือไม่
1. ตรวจเช็คธาตุเจ้าของกิจการ หรือ วันก่อตั้งกิจการ ต้องทำการตรวจอย่างละเอียดโดยกำหนดจาก
วัน / เดือน / ปี / เวลาเกิด
2. ข้อมูลของกิจการ เช่น -ลักษณะของกิจการ -จุดเด่นของกิจการ จุดเด่นของตนเองที่เหนือกว่าคู่แข่ง
-กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจการ กิจการต้องทราบกลุ่มเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจน
-แนวคิด ปรัชญาของกิจการ การก่อตั้งกิจการต้องมีแนวคิดในการก่อตั้ง หรือเรียกว่า วิสัยทัศน์
ซึ่งเป็นทิศทางที่กิจการจะมุ่งไปในแนวทางใด - ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบ
3. ทิศหน้ากิจการ ทำเล ที่ตั้ง หากเป็นการออกแบบป้ายกิจการ ต้องคำนึงถึงทิศทาง ความสูง
ในการติดตั้งของป้าย

6.ปัญหาในการทำงาน ถ้าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว แต่ลูกค้าไม่ถูกใจเลยตรงนี้จะแก้อย่างไร
เราจะพยายามปรับให้ลงตัวทั้ง 2 ฝ่าย เพราะหลักฮวงจุ้ยคือความสมดุลย์

7.ว่ากันว่าฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อออกแบบไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม
วัน/เดือน/ปี/ เวลาเกิด เจ้าของกิจการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่พิจารณาในการออกแบบจะเป็น
อย่างเดิมแต่รูปแบบของโลโก้ จะมีการปรับให้เป็นไปตามยุคสมัย ตามแต่ความต้องการของเจ้าของกิจการ

8.ยกตัวอย่างกรณีที่เมื่อเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายลงได้
ถ้าเป็นงานออกแบบด้วยหลักฮวงจุ้ย ลูกค้ามักจะมีผลตอบกลับมาว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้น ซึ่งก็เป็นจุดประสงค์
ของเราตั้งแต่แรก แต่ก็มีบ้างที่รู้สึกว่ากิจการดีขึ้น เราไม่ต้องการให้ลูกค้ามองเป็นเหมือนกับเครื่องราง
ของขลัง แบบนั้น แต่อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เตือนสติให้เรามีคุณธรรม 5 ธาตุ ปฏิบัติ จึงเกิดความเจริญ

9.ปัญหาของคนออกแบบเอง ในลักษณะที่ต้องมีกฏเรื่องฮวงจุ้ยมาเป็นข้อบังคับในการออกแบบ
ลำบากใจไหม เพราะส่วนใหญ่ Designer มักจะไม่ชอบให้ใครหรือมีกฎอะไรมาล้อมกรอบความคิด

ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น แต่ผมรู้สึกว่าหลักฮวงจุ้ยช่วยให้การสรุปความคิดรวบยอดได้ชัดเจนมากขึ้น

10.ตกตะลึงกลุ่มลูกค้าไม่ใช่คนอายุมากๆ แต่เป็นเจ้าของกิจการยุคใหม่ในวัย 25-35 ปี เพราะอะไร
ฮวงจุ้ยเป็นเหมือนวัฒนธรรมของชาวจีน ย่อมต้องมีการสืบทอดต่อถึงลูกหลาน แน่นอนว่าเจ้าของกิจการยุคใหม่
หรือทายาทธุรกิจใช้ IT ทำงาน คงได้รับการการถ่ายทอดหรือไม่ก็ได้รู้ได้เห็นในแวดวงการค้า ซึ่งปัจจุบันเรื่อง
ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่เป็นสากลไปแล้วไม่ว่าจะเป็น ทางยุโรป หรือ ทางเอเชีย ต่างก็มีสื่อที่นำเสนอเรื่องของฮวงจุ้ย
มากมาย อีกประการหนึ่ง อาจเพราะวัย 25-35 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เนทในการติดต่องานจึงสอดคล้องกับ
ลักษณะของกิจการ e-fengshuidesign.com เป็นอย่างดี

11.ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจที่สุด หรือผลงานแปลกๆ มีอะไรบ้าง
ที่ภูมิใจที่สุดคงจะเป็นงานที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่
CHIANGMAI NIGHT SAFARI ซึ่งจะเป็นโครงการ สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย
เหมือนกับว่าเราได้วัดความสามารถทางการออกแบบกราฟิกเราถึงระดับมาตรฐานแล้ว เพื่อให้ทราบว่าเรา
สามารถทำได้ดีทั้ง 2 รูปแบบ คือการออกแบบปกติ และการออกแบบด้วยหลักฮวงจุ้ย ผลงานออกแบบเรารู้สึก
ภูมิใจทุกชิ้น แต่ที่รู้สึกแปลกกว่าปกติ คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์โดยคนไทย ผลิตโดยคนไทย และจดสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ และไปชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับโลก คือผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ที่โยนเข้าในเปลว
เพลิงแล้วจะระเบิดดับไฟในทันที ซึ่งเราได้ออกแบบในส่วนโลโก้กิจการและตราสินค้าของบริษัทอีก 4 รูปแบบ
ที่ส่งออกไปขายทั่วโลก เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของนักประดิษฐ์ไทยที่มีความมุ่งมั่น
จนต่างชาติให้การยอมรับ

12. คิดว่าเรื่องฮวงจุ้ยเป็นสิ่งงมงายไหม
- ผมเชื่อว่าฮวงจุ้ยไม่ใช่สิ่งที่งมงาย หากว่าเราได้ศึกษาให้ลึกถึงปรัชญาแล้ว จะทราบถึงแนวคิด ความเชื่อและ
อิทธิพลต่างๆ ที่ส่งผลจนเกิดเป็นฮวงจุ้ย และความเชื่อบางอย่างก็มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กำลังหาเหตุผลอยู่
เช่น ทฤษฎีหยินหยาง ความต่างของ 2 ข้างที่สมดุล นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกเริ่มหันกลับมามองทฤษฎีแนวคิดของชาว
ตะวันออก ทฤษฏีเต๋าแห่งฟิสิกส์ก็เริ่มเกิดขึ้นในยุคนี้และทฤษฏีควันตั้มฟิสิกส์ อธิบายเรื่องพลังงานระหว่างวัตถุ หรือ
พลังชี่ วิทยาศาสตร์เรียกว่าออร่า ก็เช่นกัน แต่หากเราเข้าใจอย่างผิวเผินแล้ว อาจมองว่าเป็นเรื่องที่งมงาย

13.ถ้าฮวงจุ้ยสำคัญ คิดว่าการตั้งชื่อ “อีเฟิ่งสุ่ย” ถูกหลักฮวงจุ้ยแล้วหรือไม่ (เพราะออกเสียงค่อนข้างยาก)
- ชื่ออีเฟิ่งสุ่ยนั้นมีความหมายที่แสดงลักษณะของกิจการชัดเจน อี หมายถึง อิเล็คทรอนิค เฟิ่งสุ่ย เป็นภาษาจีนกลาง
หมายถึงฮวงจุ้ย ซึ่งเขียนทับศัพท์ได้ว่า fengshui ซึ่งเป็นสากลต่างประเทศจะใช้คำนี้เมื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และที่สำคัญคือ
สามารถจดทะเบียน ดอทคอมได้ เมื่อตรวจเช็คแล้วก็เป็นชื่อที่สมดุลดีครับ เราจึงใช้ชื่อนี้มาตลอด

14.การเติบโตของ “อีเฟิ่งสุ่ย” ณ เวลานี้เป็นอย่างไร
ตอนนี้เรามีคนรู้จักมากขึ้นจากเมื่อก่อน ส่วนการพัฒนาเราเน้นไปที่ การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบการ
ให้บริการเป็นส่วนใหญ่ และกำลังจะพัฒนา หลักฮวงจุ้ยในรูปแบบอื่นอีก ซึ่งขณะนี้กำลังทำวิจัยในเรื่องนี้ หากผลสรุป
ออกมาได้ดีก็จะเปิดบริการในอนาคตต่อไปครับ

1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.