หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

 
  About us ( เกี่ยวกับเรา )
     
เกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นมาของกิจการ
เกี่ยวกับนักออกแบบ

ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
ทำวิจัยกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ

สัมภาษณ์ใน คม ชัด ลึก Sky Train
ลงในนิตยสาร Hub
รางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้
chiangmai Night Safari

สัมภาษณ์ในรายการฮวงจุ้ยดีดี


• สมุดบันทึก ( Notebook )
 

ให้สัมภาษณ์ในหนังสือแก้จน คอลัมภ์ เถ้าแก่ออนไลน์
หน้า 88 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มิถุนายน 2548

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บทสัมภาษณ์ ( ฉบับสมบูรณ์ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ก่อนหน้าจะทำธุรกิจนี้ ทำอะไรมาก่อน เกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือไม่
ก่อนหน้านี้ผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำงานออกแบบกราฟิกเป็นหลัก

• จุดเริ่มต้นของธุรกิจมีความเป็นมาอย่างไร

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เริ่มสนใจเรื่องฮวงจุ้ยจากตำราเกี่ยวกับการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งค่อน
ข้างแปลก ในการนำศาสตร์โบราณมาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ จึงเริ่มศึกษาฮวงจุ้ยอย่างจริงจัง
จากตำราที่มีการเขียนเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้หลักฮวงจุ้ยที่ได้มีการเขียนและ ตีพิมพ์ขึ้นมา
และได้ศึกษาในหลักสูตรของชมรมภูมิโหราศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาด้วยตนเอง จุดเริ่มต้นของwebsite เริ่มต้นทำเวปไซท์เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ขณะนั้นการ
ทำเว็บไซท์ เป็นเรื่องที่ใหม่มากในตอนนั้นจึงเกิดความคิดว่าควรจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับฮวงจุ้ย จัดทำเป็นเว็บไซท์ขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้อีกแง่มุมหนึ่งของการออกแบบเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่คนจะรู้กันน้อยมาก รู้กันแต่ เฉพาะผู้ที่เป็นซินแสและผู้ที่เชื่อหลักฮวงจุ้ยเท่านั้น เว็บไซท์ช่วงแรกๆ
จึงเป็นเว็บไซท์ที่ทำให้คนรู้จักศาสตร์การออกแบบในลักษณะนี้มากขึ้นเท่านั้น ต่อมาเมื่อเริ่มมีผู้สนใจมากขึ้น
โดยขอคำแนะนำและ สอบถามเรื่องฮวงจุ้ยบ้าง จึงเริ่มให้บริการในส่วนของการออกแบบเครื่องหมายการค้า
ออกแบบป้ายและงานออกแบบกราฟิกโดยใช้เกณฑ์พิจารณาด้วยหลักฮวงจุ้ยเป็นสำคัญ จากจุดเริ่มต้นมีพัฒนา
การของการออกแบบเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องของหลักฮวงจุ้ย และการวิเคราะห์ในส่วนของการออกแบบเป็นลำดับ
ผมทำทุกส่วนเพียงคนเดียวตั้งแต่การออกแบบ จัดทำเวปไซท์ และการโปรโมทใน search engines ตอนนั้น
พยายาม หาหุ้นส่วนที่มีความชำนาญในแต่ละด้านมาช่วย แต่เป็นช่วงเริ่มต้น ประกอบกับเป็นเรื่องที่แปลก
สำหรับคนทั่วไปต้องใช้เวลาในการยอมรับเลย จำเป็นต้องทำเพียงคนเดียวแต่ก็มีข้อดีคือ เป็นการบังคับให้
เราต้องศึกษาในส่วนที่เราไม่มีความรู้ คือด้านการสร้างเว็บไซท์ ด้านการ โปรโมทเว็บไซท์ พอเริ่มเป็นรูปแบบ
ธุรกิจชัดเจน ทำมาระยะหนึ่งผมก็ได้จดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิค โดยเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว
ปัจจุบันของ website ในส่วนของการออกแบบเราได้ใช้ความรู้ในหลายๆ ด้านมาประกอบการออกแบบ
อาทิ หลักปรัชญาของฮวงจุ้ยการตรวจหาธาตุสำคัญเป็นเกณฑ์ในการปรับธาตุของฮวงจุ้ยประกอบกับทฤษฎี
การออกแบบกราฟิกและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทางเราได้นำมาวิเคราะห์ร่วมด้วยคือหลักการสร้าง
ภาพลักษณ์ของกิจการด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ หรือการสร้าง Brand ซึ่งเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้าง Brand ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบเพื่อสะท้อนตัวตนของกิจการ

• แนวคิดการดำเนินธุรกิจ
ผมยึดหลักฮวงจุ้ยที่กล่าวไว้ 3 ประการคือ คิดดี ทำดี และมีฮวงจุ้ยที่ดีเป็นอันดับสุดท้าย
จากตัวงานของเราสอดแทรกความหมายของคุณธรรม 5 ธาตุเอาไว้ เพื่อเตือนสติให้นำไปปฏิบัติ
และสุดท้ายเราก็ให้ผลงานที่มีหลักฮวงจุ้ยที่ดีแก่ลูกค้าเมื่อมีครบ 3 ส่วนก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง

• ความสำคัญของฮวงจุ้ยที่มีต่อธุรกิจ
ฮวงจุ้ยเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของกิจการ เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วทำงานใดก็จะสำเร็จในที่สุด
ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าฮวงจุ้ยทำงานอย่างไรถึงทำให้กิจการรุ่งเรืองแต่จะสามารถบอกได้ในเรื่องของ
การสร้างทัศนคติด้านบวก เมื่อเรามีทัศนคติด้านบวกแล้วทำงานใดก็จะสำเร็จในที่สุด

• เหตุผลที่ธุรกิจนี้ผ่านเว็บไซต์
ช่วงแรกผมไม่ได้มองถึงเรื่องธุรกิจก่อน เพียงแต่ต้องการเผยแพร่ความรู้ของการออกแบบที่แตกต่างออกไปทาง
เว็บไซท์ ประกอบกับการสอนในส่วนของคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต รูปแบบของเว็บปรับเปลี่ยนไปตามความ
ต้องการของผู้เข้าชมเป็นลำดับ หากมองในแง่เทคโนโลยีที่มาช่วย คือทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นใช้ทุนไม่มาก
ก็สามารถมีธุรกิจได้แต่ธุรกิจบนเว็บไซท์จะต้องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ไม่เป็นเรื่องทั่วไป จึงทำให้ผู้ชมเกิด
ความสนใจได้ บังเอิญงานของผมอาจไปสอดคล้องกับหลักการตลาด คือเป็นแนวคิดใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เจาะจง ยังไม่เคยมีใครทำอาจเป็นได้

• ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์
งานของผมต้องการสมาธิสูงต้องไม่มีความกดดันจึงสามารถสร้างสรรค์งานได้ดีอินเตอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้เราเป็น
ส่วนตัวมากขึ้น และเป็นตัวร่นระยะเวลาการติดต่อให้สั้นลง ใช้เงินลงทุนนี่ค่อนข้างน้อย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด สามารถพบลูกค้าจากทั่วโลก คงเป็นข้อดีของอินเตอร์เน็ตทั้งหมด

• คู่แข่งของธุรกิจคือใคร
คู่แข่ง ผมมองว่าเราไม่ได้มีคู่แข่งโดยตรง แต่เราจะเป็นคำตอบของเจ้าของกิจการที่เกิดปัญหาจากการออกแบบ
โดยการแนะนำของซินแส ซึ่งสามารถแนะนำได้แต่ไม่มีความสามารถออกแบบ และวิเคราะห์ด้วยหลักการ
สร้างภาพลักษณ์ของกิจการเจ้าของจึงต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปจ้างนักออกแบบอีกที ซึ่งนักออกแบบไม่มีความรู้ด้าน
ฮวงจุ้ย และต้องออกแบบภายใต้กฎเกณฑ์ ที่ตนไม่รู้ทำให้ผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

• มองตลาดโดยรวม และคู่แข่งอย่างไรบ้าง
บริษัทออกแบบกราฟิกในตลาดตอนนี้มีเยอะมาก แต่ที่ออกแบบด้วยหลักฮวงจุ้ยก็คงมีแต่ที่เราเท่านั้นที่ทำ
อาจจะมีนักออกแบบบางส่วนที่มีความรู้ทางนี้อยู่และทำในนามของบริษัทออกแบบกราฟิกทั่วไปไม่ได้เน้นชัดเจน
อย่างเรา เผื่อว่ามีลูกค้าสนใจก็สามารถให้บริการได้ นักออกแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นกรอบ
มาบังคับเพราะเป็นเรื่องยาก ที่จะออกแบบให้สวยงามได้ตามความคิดของตัวเอง และต้องใช้เวลาศึกษา
พอสมควร จึงจะเข้าใจ คงเป็นเพราะเหตุนี้ถึงมีคนทำทางด้านนี้น้อย

• มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดอย่างไร ( เช่น การทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ )
เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีกลยุทธอะไรที่พิเศษเลย นอกจากจะโปรโมทเพียงแค่ในเวปของ sanook , google
และเว็บที่เป็น search engines เท่านั้นส่วนหนึ่งลูกค้าจะบอกต่อกันไปเองคงเป็น กลยุทธเก่าแก่เราเชื่อว่าตัวงาน
จะเป็นสิ่งที่สร้างความน่าสนใจในตัวของมันเอง

• จุดแข็งของธุรกิจ
จุดแข็งคือ การใช้หลักฮวงจุ้ยประกอบการออกแบบเป็นความต้องการของผู้ที่เชื่อหลักฮวงจุ้ย
ซึ่งส่งผลต่อจิตใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น คนทั่วไปอาจมองว่าเป็นแนวคิดใหม่
แต่กลุ่มผู้ที่ศึกษาฮวงจุ้ยจะรู้ว่าได้มีการใช้หลักฮวงจุ้ยมาออกแบบป้ายและตราสัญลักษณ์ของร้านค้า
มาตั้งแต่สมัยโบราณของจีน เราได้นำมาประยุกต์และพัฒนาการออกแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัย
และมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง จึงน่าจะเป็นจุดแข็งของเรา

• กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
ช่วงแรกๆเราไม่ได้มองกลุ่มเป้าหมายก่อน เพียงแต่มองว่าเป็นผู้ที่สนใจ พอเริ่มเป็นธุรกิจเราก็เริ่มวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือเป็นผู้ที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเจ้าของกิจการยุคใหม่
หรือทายาท ธุรกิจใช้เทคโนโลยีทำงาน ความถี่ช่วงอายุ 25-35 ปี อาจเพราะเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เนท
ในการติดต่อธุรกิจ เหตุที่มองกลุ่มนี้เพราะเป็นสถิติที่เราได้จากการเก็บข้อข้อมูลของผู้ที่มาใช้บริการ

• มีลูกค้าในต่างประเทศด้วย เป็นลูกค้ากลุ่มไหน แตกต่างจากกลุ่มที่อยู่ในเมืองไทยหรือไม่
ลูกค้าต่างประเทศส่วนมากเป็นคนไทยที่ไปเปิดกิจการอยู่ต่างประเทศ ลักษณะไม่ได้แตกต่างกันเลย
เพียงแต่อยู่ไกลกว่าเท่านั้นเอง

• ในส่วนของตัว www.e-fengshuidesign.com ต้องทำอะไร หลังจากได้รับ order จากลูกค้า
1. เราเริ่มจากการสร้างหน้าเวปเพจของลูกค้าแสดงในส่วนของรายละเอียดของลูกค้าทั้งหมด ตามลักษณะของ
การใช้บริการ เช่น ออกแบบเฉพาะโลโก้ ก็มีข้อมูลส่วนของการหาธาตุสำคัญของหลักฮวงจุ้ยข้อมูลกิจการ
ที่ลูกค้าให้มาและส่วนของปรัชญาที่ใช้ในการออกแบบซึ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ธาตุสำคัญเป็นเกณฑ์
2. วิเคราะห์การออกแบบจากข้อมูลกิจการประกอบกับลักษณะธาตุสำคัญรวมทั้งวิเคราะห์ตามหลักการ
สร้างภาพลักษณ์ของกิจการ
3.จัดส่งไฟด์งานทางอีเมล และอัพโหลดโลโก้บริษัทไปไว้หน้าตัวอย่างงานออกแบบ ในเวปของเราต่อไป
หากลูกค้ามีความเห็นว่าอย่างไร เราจะปรับให้เหมาะสมและไม่ขัดกับหลักฮวงจุ้ย

• หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้า
1. ตรวจเช็คธาตุเจ้าของกิจการ ต้องทำการตรวจอย่างละเอียดโดยกำหนดจาก วัน / เดือน / ปี / เวลาเกิด
2. รวมสัญลักษณ์กับธาตุโดยตรวจเช็คจากการหาธาตุสำคัญว่าเจ้าของกิจการเป็นคนธาตุแข็งหรืออ่อนนำธาตุอะไร
มาร่วมจึงจะเกิดความสมดุลย์ เช่น เจ้าของกิจการธาตุดิน ตรวจเช็คแล้วธาตุสำคัญคือธาตุไฟ แสดงว่าเจ้าของ
กิจการเป็นคนธาตุอ่อนจึงต้องการธาตุกำเนิดดิน คือไฟมาผสมเพื่อเพิ่มกำลัง ตามวงจรกำเนิด 5 ธาตุ
จึงเกิดความสมดุลย์
3. ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ทั้งสองเป็นเกณฑ์
4. กำหนดมาตรวัดฮวงจุ้ยสำหรับเครื่องหมายการค้า และ ป้ายกิจการในฮวงจุ้ยจะมีมาตรวัดที่เป็นมงคล
โดยอาศัยตัวเลข ที่เป็นลักษณะ ของธาตุทั้ง2 หน่วยวัดที่มีค่าเป็น เลขคู่คือ อิน และคี่คือ หยาง
เช่น กว้าง 16 ซม.เป็นอิน ยาว 17 ซม.เป็นหยาง หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรโดยแปลงค่าหน่วยวัด
เพื่อให้แสดงบนเวปไซท์หน่วยเป็น pixel

• ส่วนไหนที่คิดว่าสำคัญที่สุดในการทำงานแต่ละชิ้น
ส่วนของการวิเคราะห์ภาพลักษณ์หรือจุดแข็งของกิจการซึ่งบางครั้งลูกค้าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกจุดเด่น
ที่แตกต่างได้ เราจึงมีส่วนที่คอยช่วยแนะนำในส่วนนี้ด้วย เพื่อจะดึงเอาส่วนนี้มาเป็นโจทย์ในการออกแบบ
หากว่าขาดส่วนนี้ไปก็เหมือนกับงานที่ไร้ทิศทางสะท้อนถึงธุรกิจที่ไม่มีจุดยืนนั่นเอง

• การวัดคุณภาพของชิ้นงาน แต่ละงาน ดูจากอะไร
คุณค่าของงานที่สำคัญประกอบกัน 3 ส่วน คือ
1.หลักฮวงจุ้ย 2. ความงามตามหลักการออกแบบ 3. การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ที่จะสื่อออกไป
ทั้ง 3 ส่วนต้องผสานสอดคล้องกลมกลืน จึงจะให้ความหมายที่ดี เราจะรู้สึกได้และเมื่อส่งงาน
ให้ลูกค้าก็จะพอใจเช่นเดียวกัน

• คีย์สำเร็จของธุรกิจ
คงเป็นเพราะเรามีความเชื่อมั่น และมีศรัทธาในสิ่งที่ทำจึงมาได้ถึงทุกวันนี้

 
   
 1111111111111111111111111111111111  
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                         
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.