หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
 

หลักการออกแบบกราฟิกตามหลักฮวงจุ้ย

 1. ตรวจเช็คธาตุเจ้าของกิจการ ต้องทำการตรวจอย่างละเอียดโดยกำหนดจาก วัน / เดือน / ปี / เวลาเกิด

2. รวมสัญลักษณ์กับธาตุโดยตรวจเช็คจากการหาธาตุสำคัญว่าเจ้าของกิจการเป็นคนธาตุแข็งหรืออ่อนนำธาตุอะไร
มาร่วมจึงจะเกิดความสมดุลย์ เช่น เจ้าของกิจการธาตุดิน ตรวจเช็คแล้วธาตุสำคัญคือธาตุไฟ แสดงว่าเจ้าของกิจการ
เป็นคนธาตุอ่อนจึงต้องการธาตุกำเนิดดิน คือไฟมาผสม เพื่อเพิ่มกำลัง ตามวงจรกำเนิด 5 ธาตุ จึงเกิดความสมดุลย์ เป็นต้น
การตรวจเช็คธาตุต้องทำอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ธาตุที่จะมาช่วยปรับสมดุลให้กับบุคคลนั้นๆอย่างถูกต้อง

3. ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ธาตุที่ได้เป็นเกณฑ์ โดยให้สอดคล้องทั้งหลักฮวงจุ้ยและความหมายของสัญลักษณ์ในเชิง
จิตวิทยาการออกแบบ โดยสัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายดังนี้

 
ความหมายทางฮวงจุ้ย
ความหมายเชิงจิตวิทยาการออกแบบ
มวลที่บริสุทธิ์ สีขาวเสมือนสีโลหะสีเงิน
บริสุทธิ์ จึงแทนด้วยทรงกลม
ความปกป้องคุ้มครอง การแผ่ขยายรัสมี ความเป็น
ศูนย์กลาง จุดศูนย์กลาง
ความลึกลับซับซ้อนดุจลทะเลลึก สีมืดดำ
น้ำเงิน จึงแทนด้วยรูปคลื่น และ
6 เหลี่ยม แสดงถึงความลื่นไหล
ความอิสระ ความลื่นไหล ความเคลื่อนไหว
พืชพรรณสีเขียว การเจริญเติบโต
เหมือนต้นไม้ที่พุ่งสู่ที่สูง
ความสูง ความถี่ ความเจริญก้าวหน้า
ความโชติช่วง ดุจเปลวไฟ ทรงแหลม
เป็นสัญลักษณ์ของเปลวไฟ
ความเฉียบคม การมุ่งสู่เป้าหมาย ความรวดเร็ว
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง กษัตริย์
แผ่นดิน 4เหลี่ยมด้านเท่าแสดงถึง
ความมั่นคงเท่ากันทุกด้าน
ความมั่นคง กฏเกณฑ์ ความเป็นระเบียบ หนักแน่น

4. กำหนดมาตรวัดฮวงจุ้ยสำหรับเครื่องหมายการค้า และ ป้ายกิจการในฮวงจุ้ยจะมีมาตรวัดที่เป็นมงคลโดยอาศัยตัวเลข
ที่เป็นลักษณะของธาตุทั้ง2     หน่วยวัดที่มีค่าเป็น เลขคู่คือ อิน และคี่คือ หยาง หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร เช่น กว้าง 16 ซม.
เป็นอิน ยาว 17 ซม.เป็นหยาง โดยแปลงค่าหน่วยวัด เพื่อให้แสดงบนเวปไซท์ได้หน่วยเป็น pixel

  อิน  
 2 16 18 20 22 38 40 42 48 62 86 88 100 108 128 146
 หยาง
 3 17 19 21 23 39 41 47 61 67 69 81 89 125 145 147 

- สัญลักษณ์ต้องคำนึงถึงทิศทางของบริษัท ร้านค้านั้นๆ ว่าหันหน้าไปทางทิศใดและสีของป้ายร้านค้าก็จะเปลี่ยนไปตาม
ทิศนั้นๆ   เช่นร้านค้าหันหน้าไปทางทิศใต้ ป้ายร้านค้าจะมีสีแดง เหลือง ม่วง จึงจะเป็นมงคล เป็นต้น

- นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงตำแหน่งติดตั้งป้ายร้านค้า และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่มีผลต่อการออกแบบ
   จึงจะทำให้การออกแบบเครื่องหมายการค้า และป้ายกิจการ ออกมาได้สมบูรณ์และดีที่สุด

- กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์โดยใช้หลักฮวงจุ้ยในการออกแบบ


เข้าดูรายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
   
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.