หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
home
theory
portfolio
about us
contact
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
ทฤษฏีฮวงจุ้ย
บทนำ
ทฤษฏี 5 ธาตุ
การตรวจเช็คชื่อกิจการ

ฮวงจุ้ยกับการออกแบบ
ความเป็นมา
หลักการออกแบบ
ฮวงจุ้ยกับส

ทฤษฏีการสร้าง brand
หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า
การวิเคราะห์ข้อมูล

• ข้อมูลอื่นๆ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การเสียภาษีป้ายกิจการ
 

การตั้งชื่อกิจการ

สำหรับการตั้งชื่อกิจการนั้น นอกจากจะให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ที่สำคัญก่อนหน้านั้นเลยคือ การตั้งชื่อของกิจการ
ให้สื่อถึงกิจการที่ทำเป็นสำคัญเพราะชื่อกิจการนั้น จะเป็นตัวประชาสัมพันธ์ กิจการของเราตั้งแต่เบื้องต้น
หากเราตั้งชื่อที่ไม่สื่อให้เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องแล้วจะเกิดความสับสนและชื่อของกิจการจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้
สมบูรณ์ ดังนั้นเราเปิดกิจการหมายถึงเราต้องการลูกค้า เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเราก็ต้องตั้งให้คนหมู่มากเข้าใจ
ในความหมาย ไม่ใช่เอาแต่ความชอบของเราเพียงอย่างเดียว

เกณฑ์พิจารณาการตั้งชื่อกิจการตามหลักการสร้างแบรนด์

ใช้ชื่อเต็มให้กับกิจการไม่ใช่ชื่อย่อ เพราะการใช้ชื่อย่อไม่ได้สื่อถึงอะไรเลย หลายคนอาจสงสัยว่าบริษัทใหญ่ๆที่
มีชื่อเสียงก็ใช้ชื่อย่อเหมือนกัน อาทิ IBM , GE หากท่านลองสังเกตให้ดีบริษัทเหล่านี้มีชื่อเต็มมาก่อนเมื่อผู้บริโภค
รู้จักชื่อบริบัทเป็นอย่างดีแล้ว จึงปรับให้เรียกได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนั่นเอง นั่นก็หมายถึงเขาสามารถสร้างความจดจำให้
กับผู้บริโภคได้สำเร็จแล้ว หากท่านเป็นกิจการใหม่จงใช้ชื่อเต็มที่มีความหมายเถิด

อย่าตั้งชื่อให้ฟังดูตลก เพราะทำให้รู้สึกขาดความน่าเชื่อถือนั่นเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชื่อที่ฟังดูตลกเป็นชื่อ
ที่ไม่ดีเสมอไป ชื่อที่ตลกมักให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ผ่อนคลาย สนุกสนาน จึงน่าจะเหมาะกับกิจการที่ให้ความบันเทิง
ที่ต้องการสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้ามากกว่า

อย่าใช้ชื่อที่อธิบายถึงบางอย่างที่ทุกคนคาดหวังอยู่แล้วว่าจะได้รับจากบริการของท่าน ชื่อนั้นจะกลายเป็นชื่อทั่วไป
ลืมง่าย และไม่มีความหมายอะไร อย่างเช่น กิจการร้านอาหารที่มักจะต่อท้ายว่า " โภชนา " ซึ่งมีร้านชื่อประเภทนี้
อยู่ทั่วไปทำให้รู้สึกธรรมดาไม่น่าจดจำ มีร้านหนึ่งตั้งชื่อว่า " ครกหลวง " เป็นชื่อที่แปลกแตกต่าง เพราะร้านนี้
มีจุดแข็งที่อาหารประเภทตำเป็นหลัก คำว่าหลวงหมายถึงยิ่งใหญ่ และมักจะให้ความรู้สึกถึงในวัง ทำให้รู้สึกว่า
เป็นสูตรอาหารตำรับในวัง สร้างความเชื่อมโยงเป็นชื่อที่จดจำในทันทีเป็นต้น

ทำบริการให้โดดเด่นหรือสร้างจุดแข็งที่แตกต่าง และตั้งชื่อให้ดูโดดเด่นด้วย
ทดสอบชื่อทุกชื่อที่คิดจะตั้งและเลือกที่มีความหมายมากที่สุด ด้วยคำที่สั้นที่สุด

ตรวจเช็คชื่อกิจการของท่านว่าสื่อความหมายได้มากแค่ใหน เร็วแค่ใหน ใช้สีสันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
หรือยัง และสีนั้นสื่อข้อความเดียวกับชื่อของท่านหรือไม่

บริการคือสัญญา การสร้างแบรนด์คือการให้สัญญา ชื่อเป็นตัวสะท้อนสัญญาที่ให้ไว้
บริการที่พึงประสงค์ที่สุดคือบริการที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้

การนำตัวอักษรมาใช้ในการตั้งชื่อตามหลักฮวงจุ้ย

แต่ละตัวอักษรจะมีธาตุเฉพาะของตัวเอง การตั้งชื่อร้านต้องให้ธาตุของตัวอักษรเข้ากันได้
และตัวอักษรต้องมีความเป็น อิน+หยาง ที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ( ตรวจเช็คเองได้ในหน้าเช็คชื่อกิจการ )

ตัวอย่าง ชื่อบริษัท SONY เป็นตัวอักษรที่เข้ากันได้   s ทอง     o ดิน      n ไฟ    y ดิน   
ทองเข้ากับดิน, ดินเข้ากับไฟ, ไฟเข้ากับดิน

   
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
หน้าหลัก  I  ภาคทฤษฏี  I   ผลงานออกแบบ  I  เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.