หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
 

 
ปัจจุบัน
เรื่องฮวงจุ้ยอันเป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต
ของเรามากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อเราได้สร้างบ้านหรืออาคารสำนักงาน
ได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะก่อให้เกิดโชคลาภและนำพาให้ครอบครัว
ลูกหลาน มีความเจริญรุ่งเรืองและสุขสงบร่มเย็นตลอดไป
ไม่เพียงแต่การก่อสร้างอาคารสถานที่เท่านั้นที่ต้องอาศัยหลักฮวงจุ้ย
การออกแบบ เครื่องหมายการค้า โลโก้,และป้ายเครื่องหมายได้มาเกี่ยว
พัน กับเรื่อง ฮวงจุ้ย โดยที่เราละเลยข้ามไปอย่างไม่รู้ตัว

ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยดูเหมือนจะไม่มีเฉพาะในหมู่ชาวจีนเท่านั้นศาสตร์นี้
ได้แผ่กระจาย สู่ดินแดนตะวันตกและได้นำมาปรับใช้ในด้านกราฟิกการ
ออกแบบ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งงานสถาปัตยกรรมเพื่อผสมผสานความ
งามทางศิลปะกับความกลมกลืนของศาสตร์ภูมิพยากรณ์ ซึ่งนักออกแบบ
และเจ้าของกิจการนึกไม่ถึงมาก่อน

การที่จะเข้าใจฮวงจุ้ยดีขึ้นนั้นคงต้องย้อนกลับไปดูความเป็นมาของ ฮวงจุ้ย
ว่ารากฐานของฮวงจุ้ยเกิดจากอะไร ปรัชญาจีนกับฮวงจุ้ยมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร การศึกษาประวัติศาสตร์จีนจึงมีความสำคัญ การที่เราเข้าใจ
ประวัติศาสตร์จะทำให้เราทราบถึงอนาคตว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด

 

 


ข้อมูลเพิ่มเติม


-
ที่มาของสัญลักษณ์ หยิน- หยาง
- คัมภีร์ อี้ - จิง
- ประวัติศาสตร์ฮวงจุ้ย

- ฮวงจุ้ยจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่

1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.