ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ออนไลน์แห่งแรก อีเฟิ่งสุ่ยดีไซน์

home
theory
portfolio
about us
contact

อี-เฟิ่งสุ่ยดีไซน์ : ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
เป็น Graphic design เพื่อเจ้าของกิจการ ที่ค้นหางานออกแบบ
ที่แตกต่างจาก งานออกแบบทั่วไป ได้นำหลักปรัชญาฮวงจุ้ย
ผนวกกลยุทธ์การสร้าง ภาพลักษณ์ กิจการ( Brand
ประกอบการออกแบบเครื่องหมายการค้า และงาน
ออกแบบgraphic ทาง INTERNET เป็นแห่งแรก
ทำให้งานออกแบบ เป็นมากกว่างานออกแบบ
สร้างความเชื่อมั่นในกิจการ
ความเคลื่อนไหว
ชมทั้งหมด

ความเป็นมาแนวคิดการนำหลักฮวงจุ้ยประยุกต์เข้ากับการออกแบบ
signluopun
ตั้งแต่โบราณ มนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายแผนภาพ สัญลักษณ์ แทนความหมายต่างๆ ในทุกวัฒนธรรมเป็นเครื่อง มือในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นสื่อแทนความหมายต่างๆ ทางธรรมชาติมนุษย์ยอมรับว่าคุณค่าภายในของสิ่งใดๆก็ตาม สามารถแสดงออกด้วย เครื่องหมายและรูปแบบภายนอกดังนั้น มนุษย์จึงใช้สัญลักษณ์ เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่มีความหมาย ในทางวัฒนธรรมในสังคมของตน และแสดงออกถึงอุดมการณ์ และแรง บันดาลใจส่วนตัว

ชาวจีนใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายมาเนิ่นนาน สัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าของชาวจีน อาจมีพื้นฐานอยู่บนลวดลาย ดอกไม้ รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ สัญลักษณ์ของศาสนาและแนว เรื่องอื่นๆ ตัวอย่างเช่นตัวเลขประกอบเครื่องหมายตรีลักษณ์ ทั้งแปด ซึ่งเชื่อกันว่าฟูซี ( 2852 ปีก่อนคริสต์ศักราช ) จักรพรรดิในตำนานโบราณ เป็นผู้คิดค้นเป็นหนึ่งในบรรดา สัญลักษณ์ดั้งเดิมสองสามสัญลักษณ์แรกๆ ที่พวกหมอดูใช้กัน สัญลักษณ์นี้คือโลโก้สำหรับการพยากรณ์ ซึ่งได้รับการเรียกว่า เหอถู กอปรด้วยจุดต่างๆ ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย ตรีลักษณ์ ฮวงจุ้ย เป็นคำที่คนทั่วไปใช้แทน คำว่า กานอวี่ ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการออกแบบที่อ้างอิงถึงวัฒนธรรมจีนตลอด จนความคิดสัญลักษณ์ สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของจักรวาล

แนวคิดเรื่องการนำฮวงจุ้ยมาใช้การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ มาจากทฤษฏีจีนเรื่อง การเสริมปรับดวงชะตา ตามหลักของการ ผูกดวงจีน ในตำราการผูกดวงจีน ภาควิชาฮวงจุ้ยกล่าวถึงความหมายของการเสริมปรับ ดวงชะตาว่า เป็นวิธีปรับดวงชะตาด้วยแรงผลักดัน จากความผูกพัน ความผูกพันนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาคาร ที่อยู่ พลังธรณี พลังทิศทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังผูกพันจากชีวิตประจำวัน พลังภาคปฏิบัติและพลัง ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นวิชาของชาวจีนที่มีประวัติยาวนานมาแล้วหลายพันปี

การที่คนเราเกิดวัน เวลาเดียวกัน แต่ชีวิตไม่เหมือนกัน เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เข้ามาผูกพันและผลักดัน ให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผูกพันธ์กับชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นอะไร จะเปลี่ยนแปลง ดวงชะตาเราไปอย่างแน่นอน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับที่ผูกพันนั้นมีพลังอย่างไร

ตำราผูกดวงจีนกล่าวว่า วิธีจะหาตัวราศีมาผูกพันนั้นจะดูที่กำลังดิถี คือ กำลังของดิถีอ่อนแอก็จะหาราศีตัวที่ มาส่งเสริมกำลังดิถีให้แข็งแรง ถ้ากำลังของดิถีแข็งแรงมากก็จะหาราศีมาควบคุมบั่นทอนดิถี เพื่อให้สมดุลย์ ต่างๆ เหล่านี้ จากความผูกพันทางทิศทาง ทางธรณี หรือธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ " รูปทรง หรือสี " หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมที่พึงจะผูกพัน แรงผลักดันที่มีกำลังมากที่สุดของธรรมชาติ คือพลังธรณีและพลังทิศทาง ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติของโลกธรณีนั้นจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมายแฝงอยู่ในพื้นดินซึ่งมีพลังต่างๆ หากเราได้จุดธรณีที่มีกระแสพลังทางผลักดันแล้วแรงผลักดันจะผลักดันผู้ที่ได้ผูกพันให้เป็นไปตามกระแส พลังทันที

สันนิษฐานว่า ในยุคสมัยราชวงศ์จิ๋น 221-206 ก่อน ค.ศ เป็นยุคที่วิชาฮวงจุ้ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในยุคนี้ ได้มีการปฏิรูปการปกครองอย่างมากรวมถึงการค้าขาย และที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์คือการสร้างกำแพงเมือง ที่มีความยาวที่สุดในโลก กษัตริย์ได้ปฏิรูปการปกครองประเทศจีนอย่างขนานใหญ่ การรวมศูนย์อำนาจ การใช้รูปแบบตัวหนังสือ ระบบเงินตรา ระบบกฏหมาย ระเบียบงานในราชการ รวมถึงระบบปรัชญาแนวคิด เป็นไปในแบบเดียวกัน ตำราของสำนักหยูหรือข่งจื่อถูกเผาทิ้ง กษัตริย์ฉินสร้างแนวปกกันพวกป่าเถื่อนจาก ทางเหนือ โดยการสร้างกำแพงต่อเชื่อมกำแพงเดิมที่มีอยู่เดิม จากการก่อสร้างของรัฐต่าง ๆ สมัยจ้านกั๊ว การก่อสร้างนี้ทำให้กลายเป็นกำแพงขนาดยาวนับหมื่นลี้ จึงเรียกกำแพงนี้ว่า กำแพงหมื่นลี้ เหตุการณ์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย มีการใช้วิชาฮวงจุ้ยในการสร้างสุสานให้กับกษัตริย์ และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เพื่อการ ช่วงชิงอำนาจ 206 ปี ก่อน ค.ศ. สมัยฮั้งเกาโจ้ว วิชาได้สืบทอดต่อมาในสมัยนี้เกิดการชิงที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ระหว่าง เล่าปัง กับ หั่งอู้ แม่ทัพใหญ่ของจักรพรรดิจิ๋นซี โดยเตียวเลี้ยงได้ใช้วิชาสร้างสุสานทำให้เล่าปัง ซึ่งเดิม เป็นชายพเนจรกลายเป็นใหญ่ในที่สุด วิชาฮวงจุ้ยจึงสมบูรณ์ในยุคนี้ และถูกกำหนดให้เป็นวิชาแห่งชาติ ใช้สำหรับผู้มีศักดิ์ตระกูลเท่านั้น ในยุคนี้เป็นยุคแห่งความรุ่งเรือง มีการค้าขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน จึงน่า จะเป็นเหตุให้ฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อการค้าขาย ประกอบกับยุคนี้วิชาฮวงจุ้ยสมบูรณ์แบบแล้ว จึงมีการประยุกต์ หลักฮวงจุ้ยเข้ากับการออกแบบป้ายร้านค้า สัญลักษณ์ของร้านค้าเพื่อให้ทราบว่ามาจากร้านใด เพื่อให้สอดคล้อง กับการจัดฮวงจุ้ยตามทิศทางและทำเลที่ถูกต้อง

จะเห็นได้ว่า การนำหลักฮวงจุ้ยมาผนวกกับการออกแบบสอดคล้องกับหลักการผูกดวงของจีน เพื่อปรับดวง ชะตาของผู้นั้นให้เกิดความ สมดุลและความสมดุลย์นี้มีความหมายในด้านบวก คือเมื่อสมดุลก็จะเหนี่ยวนำ สิ่งดีเข้ามาผูกพันกับผู้นั้น จึงจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.