หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    About us ( เกี่ยวกับเรา )
     
เกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นมาของกิจการ
เกี่ยวกับนักออกแบบ

ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
สัมภาษณ์ในรายการฮวงจุ้ยดีดี
 
รางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้ Chiangmai Night Safari
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
ทำวิจัยกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ
สัมภาษณ์ใน คม ชัด ลึก Sky Train
ลงในนิตยสาร Hub
 

สัมภาษณ์ในนิตยสาร idesign
ฉบับประจำเดือน
กรกฏาคม 2550 หน้า 114
เรื่องโดย คุณธีรยุทธ สายทอง


.

บทสัมภาษณ์ ( ฉบับสมบูรณ์ )

ฮวงจุ้ย ศาสตร์โบราณกับการออกแบบร่วมสมัย
คงจะจริงกับคำที่ว่า ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” แต่กลายเป็นยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า” มากกว่าเพราะในโลก
ธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูงมาก ถ้าคิดเร็วแต่ทำช้าก็ไม่ทันกินหากศักยภาพที่มีไม่สามารถคิดแล้วทำให้เร็วทันความ
ต้องการ ของตลาดได้การหลีกเลี่ยงไม่แข่งขันน่าจะเป็นทางออกที่ดี แต่การหลีกเลี่ยงไม่แข่งขันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า
ยกธงขาวยอมแพ้ แต่ทว่าคือการฉีกออกไปหาทางเลือกใหม่ ทางที่ยังไม่เคยมีคนทำ อาจจะเหนื่อยตอนแรกแต่ไม่เหมือนกับ
การลงแข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพียงแค่เปิดตลาดและรักษาการเป็นผู้นำไว้ให้ได้เท่านั้น

คุณจักรพงศ์ บุญโยม นักออกแบบ และเจ้าของเว็บไซด์ e-fengshuidesign.com มองบริษัทออกแบบกราฟิกมีมากมาย จึงได้นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า โดยการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบ ทั้ง โลโก้ การตั้งชื่อ
และงานกราฟิก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า ที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ที่เป็นเจ้าของกิจการโดยเฉพาะลูกค้า
กลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ทในการติดต่อสื่อสาร

“เริ่มแรกก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจัง เพียงแค่ต้องการนำเสนอการออกแบบในส่วนที่ตัวเองสนใจ และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
์ต่อคนที่สนใจว่ามีการออกแบบในรูปแบบนี้อยู่ด้วย ไม่ใช่จะมีแต่การออกแบบทั่วไปที่เคยได้ร่ำเรียนกันมา ซึ่งทำโดยไม่หวังผล
ทางการค้า แต่หลังจากที่ทำมาระยะหนึ่งก็มีคนอยากให้ทางเราออกแบบให้ เมื่อเริ่มมากขึ้นจึงเริ่มทำเว็บไซต์เต็มรูปแบบ
และจดทะเบียน.com และเริ่มมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน”

คุณจักพงศ์ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการศึกษารากฐานของฮวงจุ้ยเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบสมัยใหม่ให้กลายเป็น
ธุรกิจบนเว็บไซด์ ที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็ว มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

“ข้อดีของการทำงานทางอินเตอร์เน็ตคือ เป็นการบังคับให้เราต้องศึกษาในส่วนที่เราไม่มีความรู้ มีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น
และอินเตอร์เน็ทยังสามารถร่นระยะเวลาการติดต่อให้สั้นลง ใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด
และยังสามารถพบลูกค้าจากทั่วโลกได้”

มีผู้กล่าวไว้ว่า ฮวงจุ้ยเรียนเท่าไรก็ไม่มีวันหมดนอกจากเราจะเรียนเฉพาะเคล็ดวิชาบางตัวเท่านั้น
ดังนั้นการที่เราจะทำอะไรต้องศึกษาและเข้าใจถึงรากฐานจึงจะต่อยอดไปได้อย่างถูกต้อง ทุกวันนี้คุณจักพงศ์ก็ยังต้องศึกษา
เพิ่มเติมอยู่เสมอหากว่ามีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ส่วนในเรื่องของการออกแบบคุณจักรพงศ์ได้นำปรัชญาฮวงจุ้ย
มาผสมกับการออกแบบด้วย นอกจากจะเพื่อเสริมความมั่นใจในการประกอบกิจการแล้ว ยังเพื่อเตือนสติให้เจ้าของธุรกิจ
ยึดหลักคุณธรรมในการประกอบกิจการ และสร้างความมั่นใจให้เจ้าของกิจการอีกด้วย โดยคุณจักรพงศ์ เน้นหลักฮวงจุ้ย3 ประการ
คือ ให้เจ้าของกิจการคิดดี ทำดี และมีฮวงจุ้ยที่ดี เพราะฮวงจุ้ยเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของกิจการ เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วทำงานใดก็จะสำเร็จได้ในที่สุด

นอกจากนี้ยังได้นำความรู้หลายๆ ด้านมาประกอบการออกแบบด้วย เช่น หลักปรัชญาของฮวงจุ้ย การตรวจสอบธาตุสำคัญ
เป็นเกณฑ์ในการปรับธาตุของฮวงจุ้ยประกอบกับทฤษฎี เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมหลักการออกแบบกราฟิก
และที่สำคัญที่คุณจักรพงศ์ได้นำมาวิเคราะห์ร่วมด้วยคือ หลักการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการด้วยหลักการตลาดยุคใหม่
หรือการสร้าง Brand ซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Brand ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบ
เพื่อสะท้อนตัวตนของกิจการได้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้บริการของ www.e-fengshuidesign.com จนถึงปัจจุบันสิ่งที่ทำให้คุณจักรพงศ์ยืนอยู่ในวงการออกแบบได้นั้นคือ การมีมุมมองที่แตกต่าง มีจุดเด่นในงานของตัวเอง
อย่างเด่นชัด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ จุดเด่นที่แตกต่างและฉีกออกไปของคุณจักรพงศ์
ทำให้ไม่ต้องเหนื่อยกับคู่แข่งในตลาดที่มีมากมาย เพียงแค่รักษาจุดยืนและความเป็นผู้นำในด้านนี้เอาไว้ให้ได้เท่านั้นพอ 
   
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
    111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.