รายละเอียดการให้บริการออกแบบเว็บไซท์ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
 
รายการ
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 3
การวิเคราะห์เว็บไซท์ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
5000 บ.
6000 บ.
7000 บ.
30 M.
50 M.
การเช่าพื้นที่ hosting
350 บ./ เดือน
500 บ./ เดือน
 
จดโดเมน.com / 2 ปี
1200 บ./ 2 ป
 
รูปแบบเว็บไซท์
รายการที่มี
เว็บขนาดเล็ก
เว็บขนาดกลาง
เว็บขนาดใหญ่
จำนวนหน้า
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
รายงานการใช้งาน
มี
มี
มี
จำนวนเมนู
4
6
ไม่จำกัด
จำนวนภาษา
ไทย
ไทย/อังกฤษ
ไทย/อังกฤษ
จำนวนผู้แก้ไขระบบ
1
3
ไม่จำกัด
แก้ไข banner
มี
มี
มี
แก้ไขเมนู
ไม่มี
มี
มี
ราคา
4500
6500
7000
จำนวน template
basic
2
3
ราคา
0
3000
6000
จำนวน banner
1
1
1
ราคา
1500
1500
1500
catalogue
ไม่มี
มี
มี
ราคา
0
3000
3000
shopping cart
ไม่มี
มี
มี
ราคา
0
2000
2000
web board
ไม่มี
มี
มี
ราคา
0
2000
2000
news/event
ไม่มี
ไม่มี
มี
ราคา
0
0
3000
รวมราคา
12,200
25,200
32,700
Note : Basic template Default Menu
Blank , Table
Image Home
Products/Service
Company Profile
Contact
(Send Mail )
1
1
หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมการเช่าพื้นที่ Hosting
ค่าบริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความต้องการและ
รายละเอียดของตัวงานเป็นหลัก
99
ตัวอย่างงานเว็บไซท์
ประเภท
เว็บไซท์
ประชาสัมพันธ์กิจการ แสดงภาพลักษณ์   
โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 : http://www.tawandang1999.com
เนทซีเคียว :  http://www.netsecure.co.th
มูลนิธิโรคกระดูก : http://www.kradookproon.com
 
บริการขายสินค้าแบบ cattalog online  
ฟราวเวอร์อินเตอร์ : http://www.flower-inter.com
บุ๊คบายแฮนด์ : http://www.flower-inter.com
9
ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้หลายรูปแบบ  
ไทยออร์บิท : http://www.thaiorbit.com
9
อื่นๆ บริการจดโดเมน  
บีเอสเนท :  http://www.bsnet.co.th
9
รายละเอียดบริการเสริม (เพิ่มเติม)
Catalogue
4000
Shopping cart
4000
Webboard
2000
Member system
3000
Seminar system
3000
Web album
3000
ทำเนียบรุ่น
4000
New & service
3000
Search engine
2000
Template
2000
Banner
1500
หมายเหตุ
อัตราค่าบริการหน่วยเป็น : บาท
   
ขั้นตอนการให้บริการ
 
1. เจ้าของกิจการเลือกรูปแบบของเว็บไซท์ ว่าต้องการลักษณะใด ลักษณะที่ 1 ,2 หรือ 3
 
2. หากว่าท่านอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเขต ปริมณฑล ทางเราจะให้ทีมงานของเราติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดข้อสงสัยและสอบถาม
ข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งในเรื่องของรายละเอียดของเว็บไซท์ เพื่อว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
9
3. เมื่อตกลงเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะสร้างหน้าเว็บเพจส่วนของทฤษฏีการวิเคราะห์เว็บไซท์ให้ท่านเพื่อจะลิงค์เชื่อมโยงไปหาเว็บไซท์
ของท่านอีกครั้ง และแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail
9
4. ชำระค่าบริการออกแบบเว็บไซท์ผ่านทางธนาคารดังนี้.............. ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK
สาขา สี่แยกสนามบินเชียงใหม่
ชื่อบัญชี นายจักรพงศ์ บุญโยม
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์      
เลขที่ 414-2-15593-7
Note : โอนเงินมัดจำก่อนเริ่มงาน 50% หลังจากงานเสร็จสิ้นจึงโอนส่วนที่เหลืออีก 50%
เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งแฟกส์เอกสารการชำระเงินมายังเบอร์แฟกส์ 0-5343-7249
9
5. กำหนดเวลาในการออกแบบเว็บไซท์
5.1 หลังจากได้รับข้อมูลจากเจ้าของกิจการสมบูรณ์แล้ว ( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้ข้อมูลของเจ้าของกิจการ )
5.2 ระยะเวลาการจองโดเมน การเช่าพื้นที่ hosting การขึ้นหน้าแรก แสดงอักษร underconstruction ของเว็บไซท์ ภายใน 1 อาทิตย์
5.3 เว็บไซท์หน้าหลัก ภายใน 2 อาทิตย์ต่อมา
5.3 ความสมบูรณ์เว็บไซท์ 95% ภายใน 2 อาทิตย์ ต่อมา
5.4 ปรับแต่งแก้ไขความสมบูรณ์ของเว็บไซท์
5.5 เว็บไซท์เสร็จสมบูรณ์
 
หมายเหตุ
- ท่านจะได้รับรายงานความคืบหน้าของงานออกแบบทาง e-mail และทางเว็บไซท์ www.e-fengshuidesign.com หน้าเมนูตัวอย่างงานออกแบบ
website design ชื่อลิงค์ของเว็บไซท์ของท่านเอง
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.