ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
  วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
  วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
9
9
ตั้งชื่อกิจการ
Secure telecommunication co.,ltd.9
ความหมาย
Secure หมายถึงความปลอดภัย ความมั่นคงไว้วางใจได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของกิจการ เป็นหัวใจของ
งานวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารที่สลับซับซ้อน และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นอันดับ1
telecommunication หมายถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดยโทรศัพท์ และอื่นๆ รวมความหมาย
คือเป็นกิจการที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยย่อ ชื่อกิจการว่า Secure telecom
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
S : ทอง - หยาง E : ดิน - ยิน C : ทอง - ยิน U : ดิน - ยิน R : ทอง - หยาง E : ดิน - ยิน
: T : ไฟ - ยิน E : ดิน - ยิน L : ไฟ - หยาง E : ดิน - ยิน C : ทอง - ยิน O : ดิน - หยาง
M : น้ำ - หยาง M : น้ำ - หยาง U : ดิน - ยิน N : ไฟ - หยาง I : ดิน - หยาง C : ทอง - ยิน
A : ดิน - ยิน T : ไฟ - ยิน I : ดิน - หยาง O : ดิน - หยาง N : ไฟ - หยาง
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
อยู่ในเกณฑ์สมดุลย์
90.9
12
11
20
2
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Secure telecommunication co.,ltd.9
ชาย
7.00น.
1
5
2521
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไฟ
น้ำ
ดิน
ดิน
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
น้ำ
ไฟ
ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Secure telecommunication co.,ltd.
7.00น./30/1/06
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ทอง
ได้รับการส่งเสริมอุปถุมภ์
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
82/8 ม.8 ซ.ลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
1
Mobile : 09-7774594
Tel : 02-956-1990
Fax : 02-956-1991
E-mail : aorrat44@hotmail.com
Website :
9
ลักษณะกิจการ
วางระบบและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
1. เน้นความปลอดภัยสูงสุด 2.มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ 3. ทำงานด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ , ส่วนราชการต่างๆ , โรงงาน อาคาร สำนักงาน
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

1. ลักษณะวงกลมเชื่อมกันเป็นเลข8 หมายถึงความไม่สิ้นสุดในที่นี้หมายถึงเครือข่ายโยงใยที่ไม่สิ้นสุด วงภายในมีทรงกลมอยู่กึ่งกลาง สื่อความหมายถึง
ความปลอดภัยของลูกค้า ซึ่งเป็นปรัชญาของกิจการ เส้นคาดสีขาวที่พาดมายังทรงกลมแรกสื่อถึง คุณลักษณะของกิจการ 3 ประการคือ 1.ความปลอดภัย
2. ความเชี่ยวชาญ 3. ความรวดเร็ว เส้นคาดในวงกลมส่วนที่2 หมายถึงการเชื่อมโยงสื่อสาร สีฟ้า และสีดำ ธาตุน้ำ สื่อถึงการเคลื่อนที่หมุนเวียนของระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กิจการ Secure telecommunication co.,ltd. นั่นเอง


ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
866
169
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
หลักธรรมที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุน้ำ
คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้นงานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 


งานออกแบบป้ายกิจการ
 
9
งานออกแบบกราฟิก
 
9
งานออกแบบ Homepage
http://www.
9
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459   Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.