การ์ดติดสินค้า R&R POTTERY WARE
จัดทำจำนวน 1000 ใบ พร้อมเชือกปอ มัดติดการ์ด


น้ำหนักสุทธิ 2.29 กิโลกรัม
จัดส่งพัสดุ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ AIR MAIL


ใบเสร็จส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ