ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
  วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
  วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
NITISS PROPERTIES
ชาย
6
12
2504
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
ดิน
ทอง
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
น้ำ
น้ำ
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
NITISS PROPERTIES
6/12/2504
เหลือง
ดิน- ไฟ - น้ำ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
1
Mobile : 01- 6320397
Tel : 0-3830-0653
Fax : 0-3830-0653
E-mail : prasitproperties@yahoo.com
Website :
9
ลักษณะกิจการ
บริการซื้อขายที่ดิน ติดต่อ จัดหาที่พักอาศัย
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
ความรวดเร็วและเป็นกันเองในการบริการ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชาวต่างชาติ แถบอเมริกา ยุโรป ระดับกลาง - บน
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ออกแบบให้อักษรประสิทธเป็นลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก เพื่อสื่อถึงความเป็นกันเอง อักษร p ตัวพิมพ์ใหญ่ มีสัญลักษณ์รูปบ้านอยู่ด้านในสื่อถึงลักษณะกิจการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เส้นคาดลักษณะเส้นเล็กๆสื่อความหมายถึงตวามรวดเร็ว ทันใจในการให้บริการ โทนสีใช้สีทองสื่อถึงความมีคุณค่าน่าเชื่อถือ และสีน้ำตาล
สื่อถึงกิจการเกี่ยวกับแผ่นดิน ความหมายโดยรวมคือ กิจการ nitiss properties ประกอบกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
และเป็นกันเอง นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
622
303
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
หลักธรรมที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"


ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.