ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
PNT PNEUMATICS CO.,LTD.
ชาย
23.45 น.
23
8
2514
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไฟ
ทอง
ไฟ
ทอง
ไม้
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ดิน
ทอง
น้ำ
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
PNT PNEUMATICS CO.,LTD.
23.45 น.
ขาว
ทอง-ไม้-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
60/11 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1
• Mobile : 0-1401-1255
• Tel : 0-2276-5259-62
• Fax : 0-22765257
• E-mail :
pnt@pnt-th.com
• Website : http://www.pnt-th.com
9
ลักษณะกิจการ
นำเข้าอุปกรณ์ลม เช่นปั๊มลม กระบอกลม ด้วยระบบนิวเมติกส์ และส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
การใช้พลังงานสะอาด ที่ปราศจากมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม
9
จุดเด่นของกิจการ
เป็นผู้ส่งสินค้าอุปกรณ์ปั๊มลม ระบบนิวเมติกส์ เป็นรายแรกของไทย
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โรงงานอุตสาหกรรม ตัวแทนจำหน่าย ส่งออกประเทศเยเมน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : ตะวันออก 90
กว้าง: 358 ยาว :109 สูง : 284
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 
ทรงกลมธาตุทองแทนความหมายของโลก สื่อถึงกิจการที่ครอบคลุมไปทั่วโลก อักษร pnt pnumatics ธาตุไม้สื่อถึง ชื่อของกิจการที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตัวอักษรสื่อถึงเทคโนโลยี เส้นที่คล้ายเส้นประวางกลางแทนความหมายของการเคลื่อนที่ของพลังงานสะอาด ในที่นี้คืออากาศ
หรือแรงดันที่มากขึ้นพุ่งไปข้างหน้า ซึ่งเป็นลักษณะของกิจการ อีกนัยหนึ่งหมายถึงความก้าวหน้าของกิจการที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดครอบคลุมไปทั่วโลกนั่นเอง
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
168
359
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
หน่วยวัด : cm.
เส้นสีแดงคือการหาจุดศูนย์กลางในการวางตำแหน่งของตัวอักษร
สีป้ายที่สมดุลกับทิศตะวันออกคือ ขาว เขียว
ฟอนด์อักษร : DB patpong และ Terminator two

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.