.. สมุดบันทึก ( Notebook )
   
11111111111111111111111111
 

อีกครั้งกับนักประดิษฐ์ไทย

.....................หลายปีแล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมาให้ผมอยากให้ผมออกแบบ
โลโก้ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ เป็นลูกบอลดับเพลิงที่โยนเข้าเปลวไฟแล้วระเบิดไฟจะดับในทันที
ผมทราบทันทีว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เจ้าของส่งข้อมูลบริษัทมาอย่างละเอียด บอกเล่าถึงความพยายาม
และความอดทน กว่าที่จะประสบความสำเร็จ คุณวรเดช ไกรมาศ ผมจำชื่อเขาได้ไม่ลืม เล่าถึงอุปสรรค
ว่าตอนที่ ต้องนำไปทดสอบดับไฟนั้น ต้องหาที่จุดไฟให้ห่างจากบ้านผู้คน ไม่อย่างนั้นจะถูกหาว่าเป็น
นักวางเพลิงซะเอง และต้องพิสูจน์ให้ผู้อื่นยอมรับก็เป็นเรื่องยากอีกเช่นกัน เนื่องจากตอนนั้นไม่มี
ใครเชื่อว่าลูกบอลลูกเดียวจะสามารถดับไฟที่ลุกท่วมได้ในทันที จึงต้องมีการสาธิตให้กับข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดได้เห็น ในที่สุดก็เป็นผลสำเร็จ ผมชื่นชมในความพยายามของเขา เป็นตัวอย่าง
ของนักประดิษฐ์อีกหลายคนที่กำลังพยายามพัฒนาผลงานของตนให้สำเร็จ

.....................ผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิงได้จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับรางวัลสิ่งประดัษฐ์
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันส่งออกจำหน่ายในประเทศ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ตุรกี จีน
อินเดีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก

ผมได้ออกแบบแบรนด์ของลูกบอลดับเพลิง 3 แบบ คือในแบรนด์ ELIDE FIRE, FIRE ERASE
และ KAI MART รวมทั้งตราของบริษัท siam safety premier co.,ltd. และ siam safety empire co.,ltd

เข้าชมข้อมูลการออกแบบ อ่านเพิ่มเติม
เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่
: http://www.ssp.co.th


 


................ELIDE FIRE EXTINGUISHING BALL ( you tube )

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.