.. สมุดบันทึก ( Notebook )
   
11111111111111111111111111
 

ฮวงจุ้ยกราฟฟิกกับความเป็นไทยในเยอรมัน


ลูกค้าต่างประเทศของผมส่วนใหญ่มาจากอเมริกา ออสเตรเลีย
สวิสเซอร์แลนด์ โดยมากจะเป็นคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่น
มักทำกิจการร้านอาหารไทยแบบส่งถึงบ้าน ผมมีโอกาสได้
ออกแบบให้กับลูกค้าจากเยอรมันเป็นรายแรก
เป็นกิจการ
ร้านอาหารไทยที่เมือง ฮัมบรูก ซึ่งภาพลักษณ์ของร้าน
จะนำเสนอความเป็นไทยประยุกต์ โดยชื่อของร้านนั้น
หากจะแปลตรงตัวก็คือ อาหารไทยนั่นเอง ธัญ ก็หมายถึง
ส่วนการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นมีเหตุผลในการเขียน

เพื่อให้ถูกกับหลักฮวงจุ้ย และให้พ้องเสียงมากที่สุด ผมได้ออกแบบโลโก้โดยรวมเป็นรูปรวงข้าว
ผสมผสานกับลายกนกสื่อถึงความเป็นไทย ใช้ทรงกลมธาตุทอง สื่อถึงความเป็นศูนย์กลางหรือ
อู่ข้าวอู่น้ำนั่นเอง หากใครมีโอกาสได้ไปเมืองฮัมบลูก ลองไปแวะชิมอาหารและทักทาย
ตามประสาคนไทยดูนะครับ เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.taitan.de

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.