ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
NAISAAD CAR CARE
ชาย
0.00 น.
26
11
2521
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
น้ำ
น้ำ
ดิน
ดิน
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ดิน
น้ำ
ไฟ
ทอง-ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
NAISAAD CAR CARE
0.00 น.
น้ำเงิน
น้ำ-ดิน-ทอง-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
หมู่1 ถนนตาลหมัน ต.หนองปรีอ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1
• Mobile : 01-8669601
• Tel :
• Fax : 038-249724
• E-mail :
kijsamrej@yahoo.com, nok@thai.li
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ให้บริการ ล้าง อัด ฉีด ทำความสะอาดและบำรุงรักษาทั้งภายนอก-ภายในรถทุก และเครื่องยนต์
ขายสินค้าประเภทของที่ระลึก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การแต่งรถซิ่งทุกเภททุกวัย
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ลูกค้าที่เข้ามารับบริการจากเราเป็นครั้งแรก จะต้องกลายเป็นลูกค้าประจำของเราให้มากที่สุด
9
จุดเด่นของกิจการ
เจ้าของกิจการและพนักงาน มีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการอย่างแท้จริง
และเสมอต้นเสมอปลาย ผลงานที่ดีเยี่ยม และรวดเร็ว ความซื่อสัตย์ในการให้บริการ
ทั้งต่อทรัพย์สินและต่อลูกค้า เป็นร้านแห่งแรกในย่านชุมชนที่ตั้งอยู่
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ที่รักรถ ทั้งด้านความสะอาด และการบำรุงรักษา ตลอดจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถ หรือรถแข่ง
ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 20-50 ปี
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศใต้ : °°180
กว้าง: 117 ยาว : 192 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
สัญลักษณ์นายสะอาดยกนิ้วโป้งหมายถึงการรับประกันคุณภาพในการดูแลทำความสะอาดกับรถยนต์
ของลูกค้า ภายใต้กิจการ NAISAAD CAR CARE นั่นเอง
- สีฟ้า น้ำเงินแทนธาตุน้ำ สีส้มคือ แดงธาตุไฟ ผสมเหลืองธาตุดิน สีส้มสื่อถึงความกระตือรือล้นในการ
ให้บริการลูกค้า รวมถึงการบริการที่รวดเร็วทันใจ
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
506
285
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
- หน่วยวัด : cm.
- เส้นขอบรูปหนา 3 ซม.
- ส่วนโค้งของมุมทั้ง4 สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม
- พื้นที่สีฟ้าเป็นพื้นหลังสามารถกำหนดขนาดได้ตามความเหมาะสม
- สีฟ้าอ่อน c=40 m=0 y= 0 k=0
- สีฟ้าเข้ม c=100 m=0 y= 0 k=0
- สีส้ม c=0 m=60 y= 100 k=0
- สีน้ำเงิน c=100 m=100 y= 0 k=0

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.