ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
Laemdin Mansion
ชาย
14.30
12
9
2524
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
น้ำ
ไฟ
ทอง
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ไฟ
ทอง
ทอง
ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Laemdin Mansion
14.30
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ทอง-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
3/98 หมู่ 2 หาดเฉวง ซ.พูลสวัสดิ์(แหลมดิน) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
1
• Mobile : 083-197-0169
• Tel : 077-413337
• Fax : 077-413337
• E-mail :
spoonsawas@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ห้องพักรายวันและรายสัปดาห์ บริการแบบ service apartment and Hotel
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
บริการห้องพัก มาตรฐานการตกแต่งและเครื่องอำนวยความสะดวก
การรักษาความปลอดภัย ระดับโรงแรม 4-5 ดาว แต่เน้นการให้บริการแบบ service apartment
โดยให้บริการกับลูกค้าระดับกลาง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ในราคาและบรรยากาศแบบเป็นกันเอง สะดวก อบอุ่น สบาย เหมือนอยู่บ้านท่านเอง
9
จุดเด่นของกิจการ
สร้างความแตกต่าง ในธุรกิจการให้บริการที่พักสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างสมุย
โดยให้บริการที่พักหรูหราระดับโรงแรม บริการพื้นฐานเช่นเดียวกับโรงแรม แต่ราคาถูก
สลัดความคิดที่ว่า จะพักในที่พักดีๆในเมืองท่องเที่ยวเช่นเกาะสมุยต้องแพง
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักในที่พักที่ดี
มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับสำหรับการบริการตนเอง ทั้งยังเหมาะแก
่การพักในระยะกลาง เช่น รายสัปดาห์
พร้อมกับจุดแข็งในการให้และแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ถูกต้อง
จากความจริงใจของเจ้าบ้านชาวสมุยโดยแท้ ลูกค้าจะไม่ถูกจำกัดภายใต้เงื่อนไขใดๆ
แต่จะสามารถเลือกและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างแท้จริง
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าระดับกลาง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ที่ต้องการที่พักที่มี ความหรูหรา สะดวกสบาย เป็นกันเอง ปลอดภัย
ราคาถูก
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ต้นมะพร้าวคลื่นทะเลดวงอาทิตย์ทอแสงเป็นบรรยากาศที่ทุกคนต้องการเมื่อมาเที่ยวชายทะเลลักษณะ
ต้นมะพร้าวที่เรียงกัน8 ต้น เลข8 คือเลขมงคลและความโชคดี เรียงสองข้างทางเป็นเหมือนเส้นทาง
ที่จะนำเราไปสู่ทะเล ที่มองมาจากสถานที่พักตากอากาศ Laemdin Mansion นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.