ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
kamolporn
หญิง
3.00น.
11
1
2519
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไม้
ดิน
ทอง
ไฟ
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไม้
ดิน
ดิน
ดิน
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
kamolporn
3.00น.
เหลือง
ดิน-ไฟ-น้ำ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
112 ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. 10200
1
• Mobile : 01-816-1652
• Tel : 0-2
• Fax : 02-2819786
• E-mail :
nkiwi@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ขายส่งเครื่องประดับเงินแท้ ให้แก่ชาวต่างชาติ100%และขายทาง internet ด้วยแบบe-commerce.
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ลูกค้าคือคนสำคัญ ทุกปัญหาที่มีเราแก้ไขให้ได้ทุกอย่าง
9
จุดเด่นของกิจการ
เราจะเป็นฝ่ายรุกเข้าไปหาลูกค้าเอง
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทุกเพศ,ทุกวัย ที่เป็นชาวต่างชาติ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : 180 °c
กว้าง: 30 ยาว : 150 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ลักษณะ สี่เหลี่ยมจัตตุรัส 3 รูป เกาะกลุ่มร่วมกันหมายถึงผลึกของแร่แม็กกาไซด์ซึ่งเป็นแร่หลักที่ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกิจการ สีดำสื่อถึงคุณค่า และ
ความอมตะ การเกาะกลุ่มกันหมายถึงความเหนียวแน่นมั่นคงของกิจการ สีเทาสื่อถึงความสมดุลย์และยุติธรรม ภายใต้ชื่อกิจการ kamolporn นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
706
255
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 


 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
รายละเอียดการออกแบบ
- หน่วยวัด : เซนติเมตร
- ฟอนด์อักษร Angsana UPC
- พื้นหลังสีขาว เป็นมงคลกับทิศเหนือ
- วัสดุ : สามารถใช้วัสดุเป็นป้ายไฟ หากต้องการให้ถาวรมากกว่านั้นใช้เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปตัวอักษร
และโลโก้ บนพื้นขาว

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.