ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
JIN LONG COFFEE
หญิง
11.32 น.
6
8
2516
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไม้
ทอง
น้ำ
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
ดิน
ทอง
ดิน
ทอง - ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
JIN LONG COFFEE
6/8/16
เขียว
ไม้ - ทอง - ดิน
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
29 หมู่ 3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
1
• Mobile : 0-1843-1703
• Tel : 0-3471-2244
• Fax : 0-3473-2660
• E-mail :
pathomrat_port@yahoo.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ทำกิจการเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ เป็นธุรกิจครอบครัวจีนดั้งเดิม
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ต้องการเสนอแนวทางใหม่ เน้นกาแฟชงแบบโบราณ คงเอกลักษณ์กาแฟโบราณไว้ครบถ้วน
9
จุดเด่นของกิจการ
สูตรการผสมและการคั่วเมล็ดกาแฟเป็นสูตรเฉพาะครอบครัวมา 30 ปี สามารถดัดแปลงสูตร
ตามความต้องการ ของลูกค้าได้
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มคนทำงานระดับกลาง ถึงล่าง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนความหมายของธาตุไม้ สีเขียวแก่ สื่อถึงความเก่าแก่ ความเป็นต้นตำรับดั้งเดิม อักษรที่มีลักษณะเหมือนภู่กันเขียนเป็นลักษณะของภาษาจีน
ที่ใช้ภู่กัน ในการเขียนอักษร แสดงถึงแหล่งกำเนิด อักษรภาษาอังกฤษเป็นฟอนด์เดียวกันแสดงถึงความเป็นสากล อักษรจีน 4 ตัว อยู่ในทรงกลมธาตุทองแสดงถึง
ต้นกำเนิดของกิจการที่มีรากฐานมาจากประเทศจีน อักษรทั้งหมดเป็นสีน้ำตาล สื่อถึงความเก่าแก่และยังสื่อถึงสีของกาแฟที่มีรสชาติดีอีกด้วย ทรงกลมธาตุทอง ด้านบน
มีรัสมีแผ่กระจายออก คือ ดวงอาทิตย์ที่แผ่รัสมีออก สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นความหมายของชื่อกิจการ สิงโตหิน 2 ตัว หมายถึงความสมดุลย์และเป็นธรรม
ในที่นี้สื่อถึงกิจการที่ค้าขายด้วยความซื่อตรงและสุจริต หนักแน่นนั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
618
319
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 

 

งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.