Theory ( ภาคทฤษฏี )
    บทนำ > คัมภีร์ อี้ - จิง
ทฤษฏีฮวงจุ้ย
กลับสู่บทนำ
 


คัมภีร์ อี้ - จิง

อี้จิงเป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่มีกำเนิดมาก่อนพุทธกาล ซึ่งถ้านับจนถึง วันนี้คัมภีร์นั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 3000 ปี
มาแล้วในปัจจุบัน คัมภีร์อี้จิงนี้ ก็ยังคงเป็นที่นิยมและสนใจศึกษากันอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศจีนเอง
หรือแม้แต่ในหมู่ปัญญาชนของชาวซีกโลก ตะวันตก โดยตำราอี้จิงนี้ถูกถ่ายทอดออก เป็นภาษาต่างๆทั่วโลก
หลายต่อหลายครั้ง ในอดีตที่ผ่านมา คัมภีร์อี้จิงนี้มีอิทธิพลอย่างสูง มากต่อปรัชญาจีนทุกสาขาทั้งเต๋า และขงจื๊อ
ซึ่งในประวัติศาสตร์วรรณคดีจีนได้มีการบันทึกไว้ ว่า ขณะที่ขงจื๊อมีอายุได้ ๗๐ ปี ขงจื๊อ ได้กล่าวว่า "หากมีอายุ
ยืนยาวต่อไปอีกสัก ๕๐ ปี ฉันจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เพื่อ ศึกษาอี้จิง แล้วทุกสิ่งที่ฉันทำก็จะไม่มีวันผิดพลาด

นักปราชญ์อีกท่านที่มีบทบาทสำคัญในการ พัฒนาปรัชญา และ ศาสตร์อี้จิง คือ "ขงจื้อ" ท่านเป็นผู้นำ 64
ภาพลักษณ์ (64 ข่วย) มาอธิบาย ตีความหมายเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และอธิบายคำศัพท์ต่างๆ ใน คัมภีร์อี้จิง
ทั้งหมด เป็นหนังสือขึ้นมาอีก 10 เล่ม

ู้หนังสือที่ค้นคว้าเกี่ยวกับ "อี้จิง" หรือ "โจวอี้" นี้ มีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ ต้องการไขความถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย ในจักรวาล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในหนังสือแฝงด้วยสิ่งที่เกี่ยวกับวัฏจักรของสิ่ง
ที่ตรงกันข้าม เช่น อิม เอี๊ยง, ความแข็ง ความอ่อน, เคลื่อนไหว สงบนิ่ง เพื่อนำไปแสวงหาสาระสำคัญในหลัก
ปรัชญา ที่มีต่อกฏเกณฑ์ ต่างๆของมวลสิ่งในปัจจุบัน รับมือกับการสมาคม การเข้าสังคม การใช้ชีวิตของมนุษย์
แสวงหาวิธีการพยากรณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ภูมิปัญญาอย่างสูง
นี่คือ ตรรกของอี้จิง
เมื่อถึงจุดสูงสุด ก็จะปรับตัวลงต่ำ, เมื่อเข้าตาจนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้เกิด
ความกระจ่าง, ถ้าเข้าใจถึงหลักของอี้จิงแล้ว ถึงแม้จะเผชิญกับภาวะคับขัน ก็สามารถเอาตัวรอดได้

อี้จิง พื้นฐาน ภูมิปัญญาสำคัญในการก่อเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาอีกหลายแขนง ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้หลักการของ
การผันเปลี่ยนตามกฏแห่งธรรมชาติ อันประกอบด้วย ท้องฟ้า พิภพ สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม น้ำ ภูเขา หรือ
แม้แต่ดวงดาวต่างๆในจักรวาล ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อสามารถเข้าใจธรรมชาติเหล่านั้นจนเป็น
หนึ่งเดียวแล้ว นักปราชญ์ในสมัยโบราณจึงสามารถใช้ อี้จิง เป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิชาต่างๆขึ้นมา
อีก 5 แขนงหลักๆ คือ

1. ซัว (ภูเขา) เป็นหลักการเกี่ยวกับการฝึกกำลังภายใน พลังปราณ ชี่กง และ ศาสตร์ฮวงจุ้ย
2. เหมี่ย (ดวงจีน ดูดวงจากวันเดือนปีเกิด)
3. อุย (แพทย์แผนโบราณของจีน เช่น การแมะ การฝังเข็ม)
4. เสี่ยง (การดูโหงวเฮ้ง)
5. โป๊ยข่วย (การเสี่ยงทาย ทำนายทายทัก)
ซึ่งวิชาทั้ง 5 แขนงนี้ ก็ได้ถูกนำไปขยายผลต่อ เกิดเป็นวิชาการต่างๆ ขึ้นมาอีกมากมาย แม้แต่การแพทย์
สมัยใหม่ เช่น DNA RNA ของมนุษย์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

อิทธิพลของคัมภีร์อี้จิงต่อนักคิดชาวตะวันตก

นักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ค.ศ. 1646 - 1716 ได้รับแรงบันดาลใจจากลาบลักษณ์ของคัมภีร์
อี้จิง ทำให้คิดค้นแคลคูรัสสำเร็จ ต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบไบนารี่โค้ตของคอมพิวเตอร์ (ไลบ์นิซ)

เชินเบอร์เกอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าลายลักษณ์ทั้ง 64 ลายของคัมภีร์อี้จิงมีความสัมพันธ์กับการเรียงตัวของ DNA
อันเป็นหน่วยทางพันธุกรรมของชีวิต

   
   
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.