หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Portfolio ( ผลงานของเรา )
     
ออกแบบเครื่องหมายการค้า
I
Trademarks & Logos

ออกแบบป้ายกิจการ
I Signboards

ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์
I
Graphic Design

ออกแบบเวปไซท์
I Website

ตั้งชื่อกิจการ
I Name Business
  รางวัลการออกแบบ I Design Awards

รางวัลที่ 1   ออกแบบตราสัญลักษณ์ สวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Night Safari
โครงการสร้างสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
รางวัลที่ 2 ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ " ร่วมค้นหาภูมิปัญญาไทย 2001
" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
รางวัลที่ 2 ออกแบบชุดเครื่องประดับ ในหัวข้อ " ร่วมค้นหาภูมิปัญญาไทย 2001
" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
งานวันสตรีไทย รางวัลชมเชย ออกแบบตราสัญลักษณ์ วันสตรีไทย ในโครงการรวมพลังสตรีไทย
เทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในงานวันสตรีไทย ณ.สวนอำพร
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.