ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
  วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
  วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
9
9
ตั้งชื่อกิจการ
9
ความหมาย
9
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
9
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
9
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
DECOR TOUCH CO.,LTD.
ชาย
19.00น.
16
2
2515
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
ไฟ
น้ำ
น้ำ
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
น้ำ
ไม้
น้ำ
ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
DECOR TOUCH CO.,LTD.
19.00/16/2/15
แดง
น้ำ-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
301/76-77 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
1
Mobile : 01- 6320397
Tel : 0-3830-0653
Fax : 0-3830-0653
E-mail : reewadee999@yahoo.com
Website :
9
ลักษณะกิจการ
บริษัท ออกแบบตกแต่งภายใน
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
ออกแบบเน้นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมสมัย
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพศชาย ช่วงอายุ 30-40 ปี กลุ่มเป้าหมายระดับระดับบน ชาวต่างชาติเป็นวัยที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ลักษณะโล้โก้สะท้อนถึงความดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเปรียบเสมือนนกที่พิถีพิถันคัดเลือกเอากิ่งไม้มาสร้างรัง ลักษณะโลโก้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ นกหมายถึงผู้สร้าง
ความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน ใบไม้หมายถึง ธรรมชาติสื่อถึงความกลมกลืนของการออกแบบที่รวมระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยภายใต้ชื่อกิจการ
DECOR TOUCH CO.,LTD. นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
286
741
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
หลักธรรมที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุน้ำ
คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91
 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.