ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
CHONBURI MATERIALS CO., LTD
หญิง
 
1
3
2519
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
 
น้ำ
ทอง
ไฟ
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
 
น้ำ
ไม้
ดิน
ดิน-ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
CHONBURI MATERIALS CO., LTD
 
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ทอง-ดิน-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
39/2 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
1
• Mobile :
• Tel : 038-381380-1
• Fax :
• E-mail :
puileena@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ดั้งเดิมเป็นร้านค้าที่จำหน่ายศาลพระภูมิ โต๊ะสนามหินขัด เครื่องเล่นเด็กที่ทำจากเหล็ก รูปปั้นสัตว์ น้ำพุ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
1.มีสินค้าหลายประเภท 2.เป็นร้านค้าดั้งเดิม 3.การเลือกซื้อสะดวกสบายอยู่ในร่ม
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศตะวันออก/ ใต้ : °°c
กว้าง:
ยาว : 6 m.
สูง : 10 m.
รหัสปฏิกริยา
สีป้ายมงคลกับทิศ
เลขมงคล
การติดป้าย
( 2+5+1+6 )+1= 1+5= 6
เหลือง ดำ แดง ขาว
1, 6
ติดให้สูงเป็นมงคล
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตัวอักษร font : Js Sadayu
- เส้นประคือเส้นสมมุติแสดงจุดตัดในการกำหนดตำแหน่งการจัดวาง สัญลักษณ์ อักษร
- หน่วยวัด : cm.
- รูปสัญลักษณ์ภายในทรงกลม สามารถสร้างตามแบบ ขนาดตามความเหมาะสม
- (+-) หมายถึงสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม
- วัสดใช้อลูมิเนียมสำเร็จรูป ท่านสามารถปรึกษากับทางร้านป้ายอลูมิเนียมได้
- ป้ายติดสูงจากพื้น หรือเหมาะสมกับระยะการมองเห็น

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.