ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
CHINESE BRAIN LANGUAGE SCHOOL
หญิง
13.05 น.
28
6
2521
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไม้
ทอง
ดิน
ดิน
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ทอง
ไฟ
ไฟ
น้ำ-ดิน
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
CHINESE BRAIN LANGUAGE SCHOOL
13.05 น.
ขาว
ทอง-น้ำ-ดิน
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
สาทร เซ็นต์หลุยส์ กทม. 10120
11111111111111111111111111111111111111111
• Mobile : 0-1336-7910
• Tel : 0-2287-0931-2
• Fax :
• E-mail :
ladymiria@yahoo.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
สอนภาษาจีนกลางเป็นหลัก เหมือนกับศูนย์ภาษา แต่เรามีนำนักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน
และจีน เป็นคอร์สสั้นๆ และระยะยาวด้วย
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ไม่ว่าจะป็นพูด อ่าน เขียน ร้องเพลง
พู้กันจีน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ที่โรงเรียน และ การเอ็นทรานส์เข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ
นั้นอย่างได้ผลและเป็นที่น่าพอใจ
9
จุดเด่นของกิจการ
จุดเด่น: สอนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง // ให้คำปรึกษาไปเรียนต่อ ณ ประเทศไตหวัน // จีน มีทั้งคอร์สระยะสันและระยะยาว สอนการบ้านเด็กให้เข้าใจ // เสริมความแข็งแกร่งทางด้านเอ็นทรานส์
ภาษาจีนกลาง // และในศูนย์ภาษาจีนกลางเรายังมีหน่วยงานเล็กที่ทำเกี่ยวกับ ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศจีน
ไต้หวัน ฯลฯ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอัชสัมชัญ แผนกประถม และ มัธยม เพราะทำเลตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ
50 เมตร นอกจากนี้ยังมีเด็กๆ ที่พักอาศัยอยู่แถวนั้น รวมถึงผู้ใหญ่ และ เด็กที่กำลังเตรียมตัวเอ็นทรานส์
อีกทั้งเด็กมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนเสริมภาษาจีนกลางและผู้ที่สนใจเรียนคอร์สภาษาต่อที่ประเทศไต้หวัน
และจีน ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือยาว
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง:90 ยาว :330 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ทรงกลมธาตุทอง สื่อถึงปัญญา หนังสือสื่อถึงวิทยาการความรู้ ภายในเป็นอักษรจีนที่มีความหมายว่า ภูมิปัญญาของ
ลูกหลานจีน นั่นก็หมายถึง วิชาความรู้ของชาวจีนที่ได้ศึกษาจนแตกฉานสืบทอดกันมายาวนานอย่างไม่สิ้นสุด
ใบใผ่สีทอง สื่อถึงความเจริญงอกงาม ในที่นี้หมายถึงกิจการที่มีความเจริญก้าวหน้าภายใต้ชื่อกิจการ โรงเรียน
สอนภาษาจีนกลาง ไชนิส เบรนด์ นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
465
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"


ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
- หน่วยวัด : cm.
- fontไทยและอังกฤษ TT kadchiang UPC
- ภาษาจีนสามารถใช้ฟอนด์ที่ต้องการได้แต่ให้ความยาว ขนาด ช่องไฟตามความเหมาะสม ปรับตามขนาดที่กำหนดไว้

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.