ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
CASH-LON THAI CO.,LTD.
หญิง
09.03 น.
7
8
2519
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
ทอง
ไฟ
ไฟ
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
ไม้
ทอง
ดิน
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
CASH-LON THAI CO.,LTD.
09.03 น.
ขาว
ทอง-น้ำ-น้ำ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
196 ซ.สมานมิตร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1
• Mobile : 0-9203-2212
• Tel : 0-2314-1829 , 0-2318-2694
• Fax : 0-2318-2695
• E-mail :
cashlont@asianet.co.th
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ผู้ผลิต และผู้ส่งออกเสื้อถักไหมพรม เครื่องนุ่งห่มที่เป็นไหมพรม เช่น หมวก ผ้าพันคอ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
มุ่งเน้นจะทำผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา บริการลูกค้าให้ได้มากกว่าเป็นผู้ผลิต
9
จุดเด่นของกิจการ
ความเก่าแก่ยาวนาน มีสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเหนียวแน่น
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชาวต่างชาติ ประเทศเขตอากาศหนาว
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ผีเสื้อคือความงาม ในที่นี้สื่อถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการถักทอด้วยเส้นใยธรรมชาติจนเกิดเป็นอาภรณ์ปกคลุมร่างกายที่สวยงามเปรียบกับกิจการ cash-lon thai ที่เป็นผู้
ผลิตอาภรณ์สวมใส่จากเส้นใยที่มีความสวยงาม ภายใต้โครงข่ายที่โยงใยไปทั่วโลก ทรงกลมธาตุทองในที่นี้หมายถึงเหรียญเงินรูปทรงกลม สีน้ำเงินเข้มหมายถึง
ธาตุน้ำ น้ำลึกหมายถึงการเงินที่มั่นคง ดังความหมายของชื่อกิจการนั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
496
499
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.