ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
  วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
  วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
Brain underground system co.,ltd. ( BUS )
ความหมาย
Brain หมายถึงสมองซึ่งแทนความหมายถึงระบบที่มีความซับซ้อนและยังหมายถึงความเป็นผู้นำ
underground system สื่อความหมายถึงลักษณะกิจการว่าเป็นระบบใต้ดิน รวมความหมายคือ
กิจการที่เป็นผู้นำด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน ใช้อักษรย่อว่า BUS ซึ่งหมายถึงการเชื่อมวงจรไฟฟ้า
หลายๆวงจรเข้าด้วยกันสื่อถึงลักษณะกิจการได้เป็นอย่างดี
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
B : น้ำ - ยิน R : ทอง - หยาง A : ดิน - ยิน I : ดิน - หยาง N : ไฟ - หยาง
: U : ดิน - ยิน N : ไฟ - หยาง D : ไฟ - ยิน E : ดิน - ยิน R : ทอง - หยาง G : ไม้ - หยาง
R : ทอง - หยาง O : ดิน - หยาง U : ดิน - ยิน N : ไฟ - หยาง D : ไฟ - ยิน
: S : ทอง - หยาง Y : ดิน - ยิน S : ทอง - หยาง T : ไฟ - ยิน E : ดิน - ยิน M : น้ำ - หยาง
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
อยู่ในเกณฑ์สมดุลย์
76
10
12
16
5
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Brain underground system co.,ltd. ( BUS )
หญิง
00.16 น.
25
9
17
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ดิน
น้ำ
ไม้
ไม้ - ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ไฟ
ทอง
ไม้
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Brain underground system co.,ltd.
25/9/2517
เหลือง
ดิน - น้ำ
ได้รับการส่งเสริมอุปถุมภ์
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
82/8 ม.8 ซ.ลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
1
Mobile : 09-111-8666
Tel : 02-956-1990
Fax : 02-956-1991
E-mail : aorrat44@hotmail.com
Website :
9
ลักษณะกิจการ
ออกแบบและวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
1. เน้นความปลอดภัยสูงสุด 2.มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ 3. ทำงานด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ , ส่วนราชการต่างๆ , โรงงาน อาคาร สำนักงาน
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: 80 ยาว : 500 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

เส้นที่เชื่อมโยงกันสื่อถึงเครือข่ายการเชื่อมต่อระบบที่มีประสิทธิภาพ ทรงกลมตรงกลางสื่อถึง ศูนย์กลางสมองเป็นหัวใจของ การวางแผนงานระบบ
อักษร BUS ย่อมาจากกิจการ BRAIN UNDERGROUND SYSTEM CO.,LTD. ซึ่งมีความหมายว่า ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร เข้าด้วยกัน
สีดำธาตุน้ำ แทนความหมายการเชื่อมต่อระบบที่ดีมีไม่ติดขัด เหมือนทางน้ำไหลที่ผ่านได้อย่างสะดวก สีเหลืองธาตุดิน แทนความหมาย
กิจการที่ทำภายในพื้นดินหรือเกี่ยวกับดิน รวมความหมายคือกิจการ BRAIN UNDERGROUND SYSTEM CO.,LTD. เป็นผู้นำด้านการ
วางระบบไฟฟ้าใต้ดินที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง


ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
562
289
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
หลักธรรมที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้อง
ดีงามไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

9

งานออกแบบกราฟิก
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นการออกแบบ ป้ายขนาดใหญ่เมื่อย่อไฟด์เพื่อแสดงผลรูปเล็กจึงดูไม่ชัดเจน

9

 

งานออกแบบ Homepage
http://www.
9
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459   Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.