Portfolio ( ผลงานของเรา )
     
รางวัลการออกแบบ
I
Design Awards
  รางวัลที่ 2 สาขาสิ่งประดิษฐ์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ " ร่วมค้นหาภูมิปัญญาไทย 2001 "
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บรรยากาศภายในวันเปิดงาน ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2544
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.